Uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizuje konferencję pt. „Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku” część II, która odbędzie się 27.10.2017r. w  godz. 09.00-15.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Szczegółowe informacje oraz kartę zgłoszenia w załączeniu, z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji pielęgniarkom i położnym z  terenu działania Państwa Izby.

zaproszenie i karta zgłoszenia

Z poważaniem

Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Teresa Kruczkowska