Link: Od 1 Maja 2017 r. Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 1 maja 2017 roku zmianie ulega min. system  składania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji.
Od dnia 1 maja 2017 roku składanie wniosków możliwe będzie tylko  i wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia ( SMK). Do złożenia wniosku konieczna będzie –  Weryfikacja uprawnień.

Obowiązkowe będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. W przypadku rozbieżności danych w rejestrze z danymi we wniosku DOKUMENTY ZOSTANĄ ODESŁANE  celem aktualizacji danych.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które nie aktualizowały danych w rejestrze OIPiP w Białej Podlaskiej o złożenie WNIOSKU AKTUALIZACYJNEGO. 
( pobierz Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych).

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych znajduje się instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK.

link: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Podręcznik użytkownika smk pielęgniarki i położne – pdf

W celu uzyskania pomocy w złożeniu wniosku o weryfikację uprawnień w SMK prosimy o kontakt z pracownikami OIPiP w Białej Podlaskiej telefonicznie 83 343 60 83, 83 414 76 28.

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie:

(22) 597 09 21

(22) 492 50 19,
(22) 203 27 66,
(22) 597 09 76,
(22) 597 09 75,
(22) 597 09 80

oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl .
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku szkoleniu w zakresie HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. Szkolenie odbędzie się w dn. 4-7 grudnia b.r. w Konstancinie-Jeziornie.
W załączeniu przesyłam Zaproszenie oraz kartę rejestracyjną. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Fundacji Res Humanae w zakładce “szkolenia”.
Zapraszamy.
Z poważaniem,
Mateusz Liwski
Prezes Zarządu
Fundacji Res Humanae

pdf: Msza Święta

 

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o Kongresie Medycznym Kobieta, Mężczyzna 65+, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Plaza, przy ul. Łączyny 5.

Na Kongresie zaprezentowane będą wytyczne NRPiP w zakresie postępowania pielęgniarskiego w zaburzeniach kontynencji – opracowanego przez zespół ekspertów, za którego pracę odpowiedzialna była Pani Mariola Łodzińska.

Organizatorzy Kongresu przewidzieli 60 bezpłatnych miejsc dla 45 Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

KiM65+ 2017_Zaproszenie_OIPiP

W załączeniu pismo z OIPiP w Poznaniu  o naborze na bezpłatne specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Informacja z OIPiP w Poznaniu

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam Komunikat, Program i Kartę zgłoszenia na szkolenie dla pielęgniarek i położnych środowiskowych oraz pielęgniarek pediatrycznych. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona – tylko 70 dlatego o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń (tylko na Karcie zgłoszenia), które należy przesłać na adres e-mail: t.kuziara@nipip.pl

Koszty szkolenia oprócz dojazdu pokrywa PARPA.

KOMUNIKAT. szkolenie PARPA. doc

Stanowisko nr 12 podjęte na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 17.10.2017r.

Stanowisko_Prezydium_Protest_Lekarzy

 

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy pismo z Ministerstwa Zdrowia przypominające o obowiązku aktualizacji przez pielęgniarki i położne swoich danych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych . Obowiązek ten wynika z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

w spr. aktualizacji danych w okręgowych rejestrach

Mamy przyjemność zawiadomić że Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego organizuje już po raz VIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową.
Tym razem tematem przewodnim spotkania, które odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2018 roku będą ,,Zagadki Ratownictwa”.

Konferencja PTPR_18

I Kongres Położnych Rodzinnych odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017 r. w Hotelu Daglezja w miejscowości Kórnik k/Poznania. Został objęty honorowym patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Będziemy mieli zaszczyt wysłuchać wykładu m.in. prof. dr hab. Doroty Karkowskiej oraz dr Dariusza Boruczkowskiego, a także wraz z Panem Maciejem Karaszewski, Naczelnikiem Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ, podsumujemy pierwsze półrocze prowadzenia ciąży przez położną POZ. W załączniku przesyłamy plakat informacyjny oraz szczegółowy plan Kongresu.

Jako organizacja o charakterze społecznym, pragniemy poprzez Kongres w szczególności zwrócić uwagę na budowanie prestiżu zawodowego polskiej położnej rodzinnej, co ściśle powiązane jest z dbałością o dobro kobiety i jej rodziny na każdym etapie jej życia. Rola i pozycja położnej rodzinnej w systemie opieki zdrowotnej zależy od świadomości zawodowej, profesjonalizmu, postrzegania tej grupy zawodowej przez społeczeństwo, oraz postaw członków zespołu terapeutycznego.

http://sipip.szczecin.pl/2017-11-18-19-kornik-kpoznania/

 

KOMUNIKAT KONFERENCJA 2018._pdf

program ramowy

K A R T A Z G Ł O S Z E N I A U C Z E S T N I C T W A 2018