Zaproszenie na Konferencję DPS

II-Kongres-Położnych-Rodzinnych-informacja-do-OIPIP

Plan II Kongresu Położnych Rodzinnych

Miło nam będzie gościć  Państwa na XII Ogólnopolskiej Konferencji „NOWY WYMIAR SAMOKONTROLI W CUKRZYCY” ,która odbędzie się  w dniach 15-16 czerwca 2018 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy

link do rejestracji:

http://uniwersytetzdrowia.pl/component/ohanah/rejestracja-dla-czlonkow-pfed/registration.html?Itemid=111

link do strony:

http://uniwersytetzdrowia.pl/specjalizacje/diabetologia-pielegniarki.html#wst%C4%99p-zaproszenie

www.uniwersytetzdrowia.pl

DRANEL
02-843 Warszawa • ul. Pelikanów 47 / 49
tel.: (22) 894 41 94, (22) 644 94 77
fax: (22) 894 41 58

Szanowni Państwo,

według najnowszych danych w Polsce zaledwie 4 procent matek karmi swoje dzieci przez pierwsze 6 miesięcy ich życia wyłącznie piersią! Wynik ten plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Badania pokazują, że przyszłe mamy aktywnie poszukują wiedzy na temat ciąży i laktacji. Za najbardziej wiarygodne źródło informacji uznają położną, która w przystępny sposób przekazuje im wiedzę popartą swoim wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Polskie Towarzystwo Położnych zdecydowały się objąć patronat nad badaniem opinii z udziałem 1 000 położnych i 5 000 pacjentek, dotyczącym laktacji oraz roli położnej w promowaniu karmienia piersią. Gwarantujemy, że uzyskane w trakcie badania dane pozostaną anonimowe i poufne. Będą wykorzystane wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu naukowego.

Nadzór nad badaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Położnych, które jest odpowiedzialne za pełną koordynację i prawidłowy przebieg badania, zgodnie z wyznaczonymi celami i założeniami naukowymi.

Badanie trwa od 22 stycznia do 31 marca 2018 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału!

Wszelkie szczegóły dotyczące badania znajdą Państwo na stronie edukacjapacjenta.pl.

Będę wdzięczna za opublikowanie zaproszenia do udziału w Badaniu opinii na stronie Okręgowej Izby.

Z poważaniem,

Małgorzata Łaniecka | Marketing Manager
iLCS  – Marynarska 14 | Warszawa 02-673
Mobile: +48 795 406 532

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych prowadzi badanie, którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania, przez uprawnione pielęgniarki/położne, recept na zlecenie lekarskie oraz prowadzania postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na podane poniżej pytania. Większość pytań ma charakter zamknięty, w niektórych dopuszczalna jest więcej niż jedna odpowiedź (wszystkie dodatkowe informacje zawarte są w treści kwestionariusza). W razie jakichkolwiek trudności natury technicznej prosimy o kontakt via e-mail: szp@cmkp.edu.pl, nr telefonu kontaktowego 22 5601144 Dziękujemy za poświęcenia czasu na wypełnienie kwestionariusza.

PRZEJDŹ DO ANKIETY

 

OFERTA KURSÓW_EKSPERT

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy opracowany w Instytucie Matki i Dziecka podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”.

Podręcznik, jest unowocześnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją wydawnictwa Standardy i metodyka pracy i pielęgniarki i higienistki szkolnej, które powstało w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 2003 roku w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

W 2017 roku podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej” został opracowany w ramach naukowego zadania statutowego IMiD finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do opracowania poszczególnych zagadnień pozyskano do współpracy uznanych specjalistów w dziedzinach nauk medycznych i społecznych.

Publikacja jest opatrzona numerem ISBN i jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania, z możliwością nieodpłatnego pobierania przez pielęgniarki szkolne.

Z wyrazami szacunku, redaktorki:

dr hab. n med. prof. IMiD Anna Oblacińska i mgr Wisława Ostręga

Podręcznik pielęgniarek szkolnych

mgr Wisława Ostręga

starszy asystent, specjalista

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Instytut Matki i Dziecka

Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

tel: 223 277 410

mail: wislawa.ostrega@imid.med.pl