W związku z awarią telefonu stacjonarnego nr 83 41 47 628, który był również telefonem połączenia wewnętrznego (nr tel. 628) z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej – prosimy dzwonić na numery:

– biuro OIPiP w Białej Podlaskiej 83 343 60 83;

– tel. kom. 693 877 799.

Biuro OIPiP w Białej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pokój 218 jest czynne codziennie w godzinach 8:00 – 16:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Dzień dobry
W związku z otrzymaniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2019 roku w województwie lubelskim, przesyłam informację o organizacji na terenie Białej Podlaskiej szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

Z poważaniem
Dorota Kokoszka
Wiceprezes Zarządu
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego  Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 8232323, tel. kom. 723112323

Pielegniarstwo rodzinne dla pielęgniarek BiałaPodlaska

KOMUNIKAT. szkolenie.PARPA 2019

Zachęcamy serdecznie do skorzystania i udziału w bezpłatnym szkoleniu.

plakat_Teepa szkolenie

Szanowna Państwo,

W imieniu Pana Profesora Krzysztofa Drewsa oraz Pani Profesor Agnieszki Seremak-Mrozikiewicz z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość umieszczenia informacji o I Konferencji Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety na stronie internetowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Concordia Design w Poznaniu.

Poświęcona będzie planowaniu diety i suplementacji witaminowej u kobiet w ciąży. Spotkanie adresowane jest do zarówno do lekarzy, w tym szczególnie położników, jak również do farmaceutów, położnych i dietetyków. Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych standardów postępowania w zakresie prawidłowego żywienia w ciąży oraz rekomendacji dotyczących suplementacji ciężarnych.

Wiodącymi tematami będą:

  • foliany i cholina w prawidłowym rozwoju ciąży
  • nutrigenomika a zdrowie ciężarnych
  • programowanie wewnątrzmaciczne
  • suplementacja witaminowa ciężarnych
  • wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka
  • gospodarka żelazem w ciąży
  • karmienie piersią a dieta
  • współzależność diety i potencjału genetycznego człowieka w życiu wewnątrzmacicznym

Serdecznie zapraszamy na stronę konferencji: www.zywieniekobiety.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje oraz program.
Konferencja posiada także swojego Facebooka – zapraszamy do udostępniania oraz obserwowania.

W załączeniu przesyłam grafiki oraz program spotkania, który może ulec drobnym zmianom.

Zapraszamy do udziału – tylko do 15 sierpnia niższa opłata konferencyjna!

 

Kamila Knap

Dział organizacji

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ zaprasza na IV edycję studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej”.

Szczegóły na stronie – http://www.mckp.uj.edu.pl

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej

III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej odbędzie się w Szczyrku w dniach 11-12 października 2019 r.

Szczegóły w linku poniżej:

https://www.fpp.edu.pl/

 

 

helios 2.pdf portal poloznych i pielegniarek

Badanie ankieto­we „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone w 2018 roku wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną zbyt wczesnego rezygno­wania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak wystarczają­cej ilości pokarmu (u prawie 40% respondentek). Wśród kolejnych powodów wskazanych przez ankietowane znalazły się: brak odpowiedniej wiedzy o zaletach i korzyściach karmienia naturalnego, przekonanie, że jest ono zbyt czasochłonne, a także występująca choroba i/lub hospitalizacja dziecka. Tendencję tę potwierdza­ją również inne niezależne badania realizowane w Polsce i za granicą, w których niewystarcza­jącą ilość pokarmu jako główną przyczynę rezygnacji z karmienia piersią wskazała podob­na liczba ankietowanych kobiet.

W związku z powyższym Polskie Towarzystwo Położnych – po przeanalizowaniu dostępnej literatury, jak również rekomendacji innych towarzystw naukowych i grup ekspertów poświęconych wspomaganiu organizmu kobie­ty w okresie laktacji oraz w przypadku napię­cia związanego z trudnymi chwilami w czasie karmienia piersią –wydało Rekomendację w zakresie stosowania produktu Prolaktan w okresie karmienia piersią.

Celem rekomendacji jest przedstawienie wskazań do stosowania suplementu diety o nazwie Prolaktan, wykorzystywanego przy wspomaganiu organizmu kobiety w okresie laktacji oraz w przypadku napięcia związanego z trudnymi chwilami w czasie karmienia piersią. Rekomendacja ma również za zadanie zaopiniować bezpieczeństwo stosowania wspomnianego produktu.

Co trzecia respondentka wskazanego badania (31,42%), stosując Pro­laktan, zaobserwowała u siebie wzrost laktacji. Porównywalna grupa kobiet zauważyła dodat­kowe benefity w postaci uspokojenia (32,95%) i poprawy snu (30,89%). Prawie wszystkie bada­ne (95,51%) pytane o możliwość/chęć polecenia Prolaktanu innym kobietom karmiącym pier­sią udzieliły odpowiedzi twierdzącej.

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacją Polskiego Towarzystwa Położnych w zakresie stosowania produktu Prolaktan w okresie karmienia piersią.

http://www.ptpol.pl/images/obrazy/karmienie_mlekiem/Rekomendacja_Prolaktan_PTPo%C5%82.pdf