bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organy

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych.


ORGANY OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej VII kadencji

Elżbieta Celmer vel Domańska Przewodnicząca ORPiP
Małgorzata Chwedoruk Wiceprzewodnicząca ORPiP
Anna Migasiuk Wiceprzewodnicząca ORPiP
Danuta Pawlik Sekretarz ORPiP
Wacława Grażyna Papińska Skarbnik ORPiP
Barbara Doroszuk Członek ORPiP
Dorota Golec Członek ORPiP
Jolanta Gregor Członek ORPiP
Anna Kaliszuk Członek ORPiP
Agnieszka Kamińska Członek ORPiP
Jolanta Ladko Członek ORPiP
Beata Polak Członek ORPiP
Anna Rodak Członek ORPiP
Tadeusz Zdunek Członek ORPiP

Skład Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej VII kadencji

Elżbieta Celmer vel Domańska
Małgorzata Chwedoruk
Anna Migasiuk
Danuta Pawlik
Wacława Grażyna Papińska
Dorota Golec
Jolanta Ladko
Beata Polak
Tadeusz Zdunek

Skład Organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji

Marzena Tomczak Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Małgorzata Czarnacka Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Iwona Marciniuk Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Teresa Samoszuk Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Barbara Soćko Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Agnieszka Czekiel Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Bunia Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Barbara Gromysz Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Barbara Jakoniuk Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Małgorzata Laudy Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Danuta Matwiejczuk Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Anna Olisiejuk Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Anna Ślificzyk Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej VII kadencji

Joanna Głowacka Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Anna Jakubiuk Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Tomasz Kałuszyński Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Maciuk Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.Opublikował: Łukasz Struczyk
Publikacja dnia: 21.11.2017
Podpisał: Łukasz Struczyk
Dokument z dnia: 17.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 524