Link do strony: https://polishnursingresearch.umlub.pl/

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
nt. Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. 
Konferencja została zaplanowana w dniach 12-14 września 2019 roku
i będzie towarzyszyć obchodom
Jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Więcej »

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącym realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learningu, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że  kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e-learningu.

Link: http://www.ckppip.edu.pl

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić  do udziału w XIV  Konferencji

CUKRZYCA W RODZINIE. Razem możemy więcej” organizowanej przez Polską Federację Edukacji w Diabetologii  8 czerwca  2019 r. w  Warszawie.

W jej trakcie będziemy rozmawiać głównie o CUKRZYCY i RODZINIE.

 

Pojawienie się przewlekłej choroby w rodzinie wymaga od wszystkich przystosowania się do nowej sytuacji. Zmienia się sposób myślenia o życiu i świecie.

W sytuacji choroby, rodzina stanowi podstawowe środowisko, w którym przebywa chory i odgrywa niezwykle ważną rolę w jego życiu.

 
Więcej »

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie z PSYCHOONKOLOGII,  które  odbędzie się w terminie 27-28 maja 019 w  LUBLINIE (wkrótce na stronie będzie informacja o miejscu – prawdopodobnie Collegium Novum UM, Al Racławickie 1).    W załączeniu przesyłam szczegółową informację dot. programu szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymują dyplom, który uprania do zdobycia 16 punktów edukacyjnych.

UWAGA: OSTATNI raz to szkolenie odbędzie się w Lublinie (program w tym roku już się kończy), tak więc namawiam by skorzystać z tej okazji.

 

Szkolenie trwa 2 dni od 9:00 do 16:30 (w tym dwie przerwy – jedna kawowa, druga obiadowa) i adresowane jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów,fizjoterapeutów, pedagogów, opiekunów medycznych i pracowników hospicjów.

 

Zapisy na listę główną odbywają się na stronie  www.psychoonkologia.imid.med.pl . 
 
Sposób rejestracji: – proszę wejść w zakładkę Szkolenie w Lublinie (na naszej stronie po prawej stronie), pojawi się okienko „zarejestruj się” (na niebieskim tle, po lewej stronie), w które należy kliknąć, wypełnić formularz i już!  Bardzo proszę o dokładne wypełnienie i sprawdzenie że podany adres e-mail jest właściwy – akceptacja rejestracji będzie zwrotnie na ten adres przesłana jaki i potem korzystamy z tego adresu do dalszej komunikacji z Państwem
 
W przypadku wyczerpania się zapisów na listę główna zostanie otwarta lista rezerwowa – na tej samej stronie. 
 
Program jest realizowany pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.  Serdecznie zapraszamy!  W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
Plik do pobrania: SZKOLENIE z PSYCHOONKOLOGII

DaVita Pielegniarka_Radzyń Pod._pdf

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety przez pielęgniarki, które rozważają chęć podjęcia kształcenia na płatnych studiach uzupełniających (pomostowych), które mogą być zorganizowane w Toruniu.

ANKIETA

Studia uzupełniające (pomostowe) na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, ale posiadających tylko wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.
Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
Studia przeznaczone są dla absolwentów (w nawiasie podano ilość semestrów studiów po odpowiedniej szkole):
poziom A – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 5 letnich liceów medycznych
poziom B – 1,5 roku/3 semestry – dla absolwentów 2 letnich medycznych szkół zawodowych
poziom C – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych
poziom D – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 3 letnich medycznych szkół zawodowych

Zajęcia odbywałyby się w czasie zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać nadal informacji o naszej ofercie, proszę na tego maila odpowiedzieć w temacie NIE

Tomasz Krzysztyniak
Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Toruniu
Tel. 692 468 357
www.oipip.torun.pl

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy  Państwa na konferencję ” Akademia Leczenia Ran”, która odbędzie się w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, w dniu 25.05.2019 roku.

Zaproszenie ALR_Biała Podlaska

Szanowni Państwo

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki, Pielęgniarzy ,Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję: „Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowiedzialność karna za błąd organizacyjny Kadry Kierowniczej.”

Coraz częstszy kontakt personelu medycznego z organami wymiaru sprawiedliwości (prokuratury, sądy powszechne i dyscyplinarne) rodzi konieczność znajomości praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niestety gwałtownie rośnie liczba roszczeń wobec  pielęgniarek  i  położnych oraz lekarzy. Rodzi to konieczność  tworzenia i doskonalenia procedur i kultury organizacyjnej w podmiotach leczniczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów  oraz pielęgniarek i położnych poszanowanie ich praw i budowanie zaufania do personelu całej jednostki. Uczestnicy zapoznani zostaną z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania kulturą organizacyjną pracy, poszanowania  praw pacjenta, odpowiedzialnością cywilną i karną, metodami monitorowania, zapobiegania przeciwdziałania zdarzeniom niepożądanym.

program 11-12.04.19

INFORMACJE DOT.KONFERENCJI 11-12.04.19

karta zgłoszenia11-12.04.19

WYZWANIA XXI WIEKU W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM