Dnia 28 października  2019 r. o godzinie 17:00 w Oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej im. S. Konopki przy ul. Brzeskiej 1 (I piętro) w Białej Podlaskiej odbędzie się spotkanie z dr. n. med. Ewą Czeczelewską, specjalistą pielęgniarstwa onkologicznego, która przedstawi temat: Samobadanie piersi może uratować życie. Spotkanie jest wpisane w cykl Z lekarzami po godzinach. Wstęp wolny. W załączniku znajduje się plakat promujący spotkanie. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Sławomir Potocki Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Białej Podlaskiej

plakat

26 listopada 2019 r. w Warszawie (Hotel Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 stycznia 24) odbędzie się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”, którego organizatorem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Wykładowcy – znani eksperci w dziedzinie profilaktyki chorób zakaźnych, omówią tak istotne zagadnienia, jak:

  1. Działania Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zwiększenia wyszczepialności w Polsce, sytuacja w innych krajach UE.
  2. Postawa wobec szczepień – co na to psychologia?
  3. Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych (w tym odmowa, zdarzenia niepożądane)
  4. Fakty i mity na temat szczepień ochronnych
  5. Edukacja rodziców przez położne w zakresie szczepień w okresie oczekiwania na dziecko, pobytu na oddziale oraz w trakcie wizyt patronażowych
  6. Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych
  7. Szczepienia zalecane, czyli mniej ważne?
  8. Choroby, które wracają
  9. Badanie kwalifikacyjne, odraczanie, NOP

Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie w możliwie najszybszym terminie 10–15 pielęgniarek i położnych POZ, które wezmą udział w kongresie. Jeśli Państwa Izba, chciałaby zgłosić większą liczbę uczestników, prosimy o kontakt z organizatorem tel. 22 327 61 61.

Rejestracja w formie elektronicznej, szczegóły na stronie nipip.pl/kongrespoz/

Z przyjemnością zapraszamy wszystkie pielęgniarki do udziału w XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”, która odbędzie się w dniach 22–25 kwietnia 2020 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Kinga Hajdecka Biuro Organizacyjne Konferencji Tel: 663 333 611

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie: https://konferencja2020.szkoleniapta.pl/

Załącznik: KS PTA PIELĘGNIARKI

POBIERZ – opinia zespołu konsultantów 16-09-2019

KOMUNIKAT I  –  Zespół multidyscyplinarny

TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW

Szanowni Państwo

Wkrótce rozpoczną się wybory delegatów na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych.

Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną członkowie organów okręgowych izb i delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Zarządzając wybory okręgowa rada ustali rejony wyborcze obejmujące swoim zasięgiem część obszaru działania okręgowej izby, określi liczbę delegatów na okręgowy zjazd z każdego rejonu wyborczego oraz powoła okręgową komisję wyborczą.

Ustalenie rejonów wyborczych oraz określenie liczby delegatów jest dokonywane na podstawie rejestrów prowadzonych przez okręgową radę.

W ZWIĄZKU Z TYM, ZWRACAM SIĘ Z SERDECZNĄ PROŚBĄ, ABY DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DOKONALI PAŃSTWO AKTUALIZACJI SWOICH DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, SZCZEGÓLNIE DOTYCZĄCYCH NAZWISKA I AKTUALNEGO ZATRUDNIENIA. DANE ZAWARTE W CENTRALNYM REJESTRZE POSŁUŻĄ TWORZENIU LIST WYBORCZYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA I KANDYDOWANIA.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów wyborów w poszczególnych rejonach zostaną wyznaczone uchwałą Okręgowej Rady, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy na stronie internetowej www.oipip-bp.pl. Informacje te zostaną także pisemnie przekazane Waszym obecnym Delegatom oraz Pracodawcom.

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE WYKONUJĄCE ZAWÓD W KILKU PODMIOTACH LECZNICZYCH MOGĄ BYĆ UMIESZCZONE WYŁĄCZNIE NA JEDNEJ LIŚCIE WYBORCZEJ (W GŁÓWNYM LUB WYBRANYM PRZEZ SIEBIE ZAKŁADZIE, W KTÓRYM WYKONUJĄ ZAWÓD).

W razie pytań i wątpliwości można też dzwonić pod nr telefonu 83 343 60 83 lub pisać na adres mailowy oipipbp@poczta.onet.pl

Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach!

Elżbieta Celmer vel Domańska

Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej

W zakładce „WYBORY NA VIII KADENCJĘ” umieszczono TERMINY I MIEJSCA WYBORU DELEGATÓW.

Ankieta dotyczy opinii pielęgniarek i innych osób związanych zawodowo z opieką i leczeniem pacjentów reumatologicznych, na temat edukacji pacjentów w zapalnych chorobach reumatycznych.
Link do ankiety: https://bristol.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eeqnfiwOMg1LjRb
Dostęp on-line do ankiety będzie możliwy do 15.09.2019

Zachęcamy serdecznie do skorzystania i udziału w bezpłatnych szkoleniach.

ZAPROSZENIE Akademia Opieki Długoterminowej

Szanowani Państwo ,

Kontynuując  wciąż i systematycznie proces podnoszenia świadomości w społeczeństwie w zakresie pracy pielęgniarki opieki długoterminowej domowej, zapraszam do udziału w

III MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ    OPIEKI  DŁUGOTERMINOWEJ  NA  LUBELSZCZYŹNIE  DLA   PIELĘGNIAREK

GŁÓWNA TEAMATYKA :Wpływ świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie u osób przewlekle chorych na jakość funkcjonowania w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

TERMIN KONFERENCJI: 17 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w godz.9.00 do 18.00.

MIEJSCE KONFERENCJI : Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc

22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50.

Jestem współorganizatorem tej Konferencji i przewodniczącą Komitetu Naukowego.

Oficjalne zaproszenie prześlę w późniejszym terminie.

Pozdrawiam serdecznie

Dr n. med. Elżbieta Stasiak

Tel.kom.693 847 714