1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej |DOKUMENT pdf.|

  2. Ustawa o o samorządzie pielęgniarek i położnych | DOKUMENT pdf. |

  3. Ustawa o działalności leczniczej |DOKUMENT pdf.|