Uchwały i stanowiska Okręgowej Rady

 

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

 

Regulamin przyznawania zapomogi losowej

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej