Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej – Indywidualne Praktyki Pielęgniarek i Położnych w roku 2018

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r., które wynosiło 4.739,51 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla  pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne praktyki zawodowe na podstawie Uchwały Nr 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. wynosi 35,55 zł.

Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2017 r., które wyniosło 4.529,19 zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z zapisem art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podlega opłacie wynoszącej 91,00 zł – w przypadku praktyki zawodowej (2%).

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 45,50 zł. 

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2018 roku – 272,00 zł. (6%).

Wacława Grażyna Papińska

Skarbnik ORPiP w Białej Podlaskiej

POBIERZ KOMUNIKAT 2017