Koronawirus COVID-19

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam pracowników służby zdrowia mających styczność z COVID-19 do wzięcia udziału w badaniu na temat bezpieczeństwa w pracy, zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego w świetle epidemii. Bardzo zależy nam na ukazaniu sytuacji w Polsce na arenie międzynarodowej, jako że porównanie wyników z różnych krajów pozwoli na wyciągnięcie dodatkowych wniosków, choćby na temat istotnych  czynników lokalnych.

Link do badania (należy kliknąć ‘Participate’): https://www.pansurg.org/ssafe/

Link bezpośrednio do ankiety: w języku polskim https://forms.gle/dCjkaAqwJxgmHGLv7

Pozdrawiam
Arkadiusz Szcześniak
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Zalecenia_Krajowego_Konsultanta_w_Dziedzinie_Pielęgniarstwa_Pediatrycznego_dla_pielęgniarekhigienistek_szkolnych

Procedury_pielegniarskie_w_obliczu_pandemii

Szanowni Państwo,

Jesteśmy zespołem badaczy z Uniwersytetu SWPS. W odpowiedzi na obecną trudną sytuację, jaką jest pandemia wirusa SARS-CoV-2, wraz z psychologami z uniwersytetów w Sztokholmie i Linkoping, przygotowaliśmy program wsparcia dla pracowników służby zdrowia: Med-Stres SOS.

Przygotowaliśmy go z myślą o osobach, które pozostają czynne zawodowo w tej szczególnej sytuacji. Naszym zamysłem było, aby program służył utrzymaniu zasobów psychicznych. Innymi słowy, chcemy dostarczyć „paliwa”, dzięki któremu radzenie sobie ze stresem w pracy będzie łatwiejsze.

Med-Stres SOS nie może zmienić warunków zewnętrznych, w których pracownicy służby zdrowia się teraz znajdują, ale może pomóc zadbać o warunki wewnętrzne. Staramy się pokazać, że dbanie o siebie oznacza również dbanie o innych.

Program dostępny jest online na stronie medstres.sos.pl. Można z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy komputer, tablet lub telefon podłączony do Internetu. Korzystanie z programu jest bezpłatne. Programy psychologiczne dostarczane za pomocą nowych technologii są na świecie tworzone i testowane od 30 lat. Wiemy, że ich skuteczność nie odbiega od programów realizowanych w formie tradycyjnej. Wszystkie ćwiczenia w programie oparte są na badaniach naukowych i opracowane we współpracy z terapeutami.

Jednocześnie, chcielibyśmy podkreślić, że program, który udostępniamy nie stanowi psychoterapii, tylko pomoc psychologiczną w radzeniu sobie ze stresem w pracy.

Zachęcamy do udostępnienia tej wiadomości wszystkim zainteresowanym osobom. Chcielibyśmy, aby możliwie dużo pracowników służby zdrowia otrzymało dostęp do tej formy wsparcia. Gdyby mieli Państwo do nas jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku

 Zespół Med-Stres SOS

dr Ewelina Smoktunowicz, dr Magdalena Leśnierowska, prof. Roman Cieślak, prof. Per Carlbring, prof. Gerhard Andersson

medstres@swps.edu.pl

Informacje o podjętych działaniach przez Zespół  Zarządzania Kryzysowego NIPiP znajduje się na stronie https://nipip.pl/dzialania-zespolu-kryzysowego-nipip/

Zachęcamy również do korzystania ze strony – https://nipip.pl/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-koronawirusa/, na której znajdują się odpowiedzi na nurtujące pytania zadawane przez Pielęgniarki i Położone.

W czasie próby, gdy wzajemna pomoc i  solidarność mają ogromne znaczenie, adwokaci z poszczególnych izb adwokackich zgłosili się do udzielania pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia w sprawach związanych z obecną sytuacją.

Do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, działając w porozumieniu z Panem Mecenasem Januszem Steciem – Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, zgłosili się BIALSCY ADWOKACI zgłaszając akces włączenia się w tę akcję, deklarując pro bono udzielanie porad pielęgniarkom i położnym.

Porady będą udzielane telefonicznie lub drogą mailową.

PORADNIK-SKIEROWANIE-DO-PRACY

KOMUNIKAT – PILNE

W związku z pilną potrzebą przygotowania zasobów kadrowych do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS CoV-2 ,  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  w Białej Podlaskiej na wniosek Wojewody Lubelskiego, zwraca się z apelem o zgłaszanie się pielęgniarek i położnych gotowych do podjęcia się takiego działania.

Zebrany zasób osób gotowych do pracy pozwoli uniknąć sytuacji kierowania do pracy w razie wystąpienia takiej konieczności osób przypadkowych niezweryfikowanych, jak miało to miejsce w kilku przypadkach na terenie naszego kraju.

Osoby, które wyrażą taką wolę, będą kierowane do pracy do podmiotów leczniczych, na podstawie art.47 ust. 1  ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.( Dz. U z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) zwaną dalej ,,ustawą o zwalczaniu zakażeń”).

Zgodnie z postanowieniami  ust. 3 wymienionego wyżej art. 47 ustawy o zwalczaniu zakażeń, do pracy nie   mogą   być   skierowane:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;

2) kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;

3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pielęgniarki i Położne gotowe podjąć pracę przy zwalczaniu COVID-19 proszone są o kontakt: 693 877 799 lub e-mail biuro@oipip-bp.pl

Szczegółowe informacje na temat pracy przy zwalczaniu epidemii można uzyskać pod numerem 81 532 38 39 lub kierując pismo na adres mailowy wzd@lublin.gov.pl

Załącznik Do OIPiP w Białej Podlaskiej

 

Procedura szybkiego reagowania dla personelu spoza OIT

Awaryjna adaptacja do pracy w oddziale intesywnej terapii dla pielegniarek niepracujacych w OIT

Opinia MK_GIP_położna_oddział zakaźny_NRPiP