Koronawirus COVID-19

Stanowisko w sprawie wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w dwudniowym webinarium „PRACA PERSONELU MEDYCZNEGO W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA (COVID-19) cz. II”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 marca br. o godzinie 18.00.
Bezpośrednia rejestracja na stronie https://apo-web-17-18-03-2021.konfeo.com/pl/groups
Powyższe wydarzenie jest certyfikowane. Szczegóły i program w załączeniu.
Więcej informacji o naszej działalności znaleźć można pod adresem: www.programedukacjionkologicznej.pl
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji,
Katarzyna Kowalska i Ewa Podymniak

Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

https://nipip.pl/stanowisko-konsultantow-krajowych-medycyny-rodzinnej-chorob-zakaznych-oraz-anestezjologii-i-intensywnej-terapii-we-wspolpracy-z-rada-medyczna-przy-premierze-rp-z-dnia-01-02-2021/

Refundacja przy nietrzymaniu moczu w czasie COVID-19_Poradnik_09_12

Instrukcja postępowania w czasie COVID-19_Zaopatrzenie w ramach zleceń NFZ_09_12

29 listopada 2020 r. weszły w życie nowe regulacje prawne istotne dla pielęgniarek i położnych. Zostały one wprowadzone przez dwie ustawy: ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) i ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113).

Pierwsza z nich wprowadziła, dla niemal wszystkich zaangażowanych w walkę z epidemią, dodatek 100% do wynagrodzenia. Druga z nich ograniczyła tę podwyżkę do skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administracyjnej (ad. VI). Aktualne pozostały podwyżki wprowadzone poleceniami Ministra Zdrowia (ad. VII).

Pierwsza ustawa wprowadziła zasiłek chorobowy – 100% i wynagrodzenie chorobowe 100% dla pracowników podmiotów leczniczych, którzy zakazili się lub zostali skierowani na kwarantannę, izolację w warunkach domowych w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi (ad. VIII). Taka sama regulacja dotyczy pracowników domów pomocy społecznej (ad. VIII). Jeśli chodzi o pierwszą grupę uprawnionych, to wprowadzono możliwość dochodzenia wyrównania zasiłku chorobowego do 100%, za okres od 5 września 2020 r. (z tym dniem wygasł poprzedni przepis, który gwarantował zasiłek chorobowy 100%). Wyrównanie wymaga wniosku do ZUS (ad. VIII).

Zmiany dotyczyły również kwestii poświadczania obciążenia chorobą, stanowiącą podstawę do zwolnienia od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii (ad. II), podwyższenia wieku granicznego skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii do 65 lat dla mężczyzn (ad. IV), kryteriów zwolnienia od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii związanych z rodzicielstwem (ad. V). Ponadto, wprowadzono możliwość bycia skierowanym do pracy za swoją zgodą przy zwalczaniu epidemii, pomimo istnienia niektórych okoliczności, które dotychczas sprzeciwiały się temu. Wreszcie, przewidziano przedłużenie okresu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, jeśli w czasie jego trwania powstała niezdolność do pracy, o czas jej trwania (ad. III).

Wprowadzono również złagodzenie odpowiedzialności karnej w związku z opieką nad pacjentem covidowym (tzw. klauzula dobrego samarytanina). Do jej spełnienia konieczne jest działanie „w szczególnych okolicznościach”. Nie znajdzie ona zastosowania, jeśli doszło do rażącego niezachowania reguł ostrożności.

 Poniżej, w przystępny sposób, prezentujemy poruszoną powyżej tematykę, w pytaniach i odpowiedziach.

Pobierz poradnik

Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek oraz Polskiego Towarzystwa Położnych
Stanowisko-NRPiP-OZZPIP-PTP-i-PTP-w-sprawie-wzmocnienia-roli-pielegniarek-w-strategii-walki-z-pandemia-Covid-19

Linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps
https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA
https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0

Nowe wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2

wytyczne_dla_pielęgniarek pdf

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ – aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

GIP_ZALECENIA dla położnej POZ_COVID-19_aktualizacja z dnia 23_10_2020