Pielęgniarka/położna, która zamierza rozpocząć wykonywanie zawodu na obszarze innej okręgowej izby, zobligowana jest do złożenia  wniosku o wykreślenie z  rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami ( art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych )

W celu uzyskania wykreślenia z Okręgowego Rejestru należy złożyć:

Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

Uchwały w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru podejmuje Okręgowa Rada lub Prezydium.