KOMUNIKAT 2021_03_29

WZÓR WNIOSKU_OPINIOWANIE 2021

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej przypomina, iż od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aktywowaliśmy dla członków samorządu pielęgniarek i położnych:

  • pomoc psychologiczną;
  • pomoc prawną;
  • pomoc finansową w ramach Regulaminu zapomóg losowych;
  • pomoc w zakupach świadczoną osobom starszym – członkom OIPiP w Białej Podlaskiej.

Bezpłatne test wiedzy dla pielęgniarek i położnych

Portal Nurisng.com.pl, tworzonym od 2009 roku przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych testów wiedzy z różnych obszarów pielęgniarstwa i położnictwa! Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Nic prostszego! Oceń swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa – wypełnij test, sprawdź swój wynik i zobacz, w których obszarach warto ją uzupełnić lub zaktualizować.

Testy są szybkim narzędziem do indywidualnej samooceny w wielu aspektach teoretycznych
i praktycznych. Stanowią też przydatną pomoc dydaktyczną dla pielęgniarek i położnych przygotowujących się do egzaminów państwowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa
i położnictwa i osób biorących udział w kursach kwalifikacyjnych czy specjalistycznych.

Każdy z testów zawiera – przygotowane przez współpracujących z PZWL specjalistów – autorskie, wcześniej niepublikowane pytania i obejmuje rekomendację materiałów edukacyjnych, które pokierują Twoją nauką.

Sprawdź się: https://bit.ly/Nursing-TestyWiedzy

30 lat temu – 19 kwietnia 1991 roku, uchwalono ustawę, na mocy której został  powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne.
Trzeba było nadzwyczajnego wysiłku kilku tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych, politycznych i związkowych, by po raz pierwszy w historii, zostali uznani za odrębną grupę zawodową. 30 lat temu przestaliśmy być pomocą medyczną. Dziś, wykonujemy zawody samodzielne, które zyskały rangę zawodów zaufania publicznego. Przez ten okres wypracowane zostały wysokie standar­dy kształcenia zawodowego i kształcenia podyplomowego, budujące nasz profesjonalizm.
Zofia Małas, prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała – Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do refleksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas podsumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek samorządu.
Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych działania związane z obchodami przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla pielęgniarek i położnych.
Film
https://www.youtube.com/watch?v=tXhsDuAD39U

Zaproszenie na webinar 21.04.2021r.

Roszczenia wobec pielęgniarek, położnych i nie tylko. Sprawy karne i cywilne. Czy można było tego uniknąć? Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski, farmaceutyczny), prawny oraz finansowy i zarządczy.
Zaproszenie 21.04.2021

Studia podyplomowe EMBA

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, znajdującej się na platformie Google pod adresem https://forms.gle/1etj7UtzEHacR9AL7
Ankieta ta jest częścią projektu badawczego pt. „Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”, zainicjowanego przez Zespół Naukowy z Zakładu Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gorąco zachęcam do udziału w badaniu, ponieważ zależy nam na zebraniu reprezentatywnych opinii oraz oddaniu rzeczywistych problemów i wyzwań, z którymi na co dzień mierzy się środowisko pielęgniarskie, aktywnie pracujące podczas trwającej pandemii.
Z wyrazami szacunku
dr n. o zdr. Joanna Burzyńska

PILNE!

Szczegóły oferty – Oferta dodatkowej pracy dla pielęgniarek i położnych chcących pracować zdalnie

Szanowni Państwo,
W sobotę, 17 kwietnia URGO MEDICAL Healing people® organizuje pierwszą Akademię Leczenia Ran ONLINE. Wydarzenie ma rozpocząć się o godz. 09:00 i zakończyć około godz. 14:30.
Podczas ALR ONLINE wystąpią: prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, dr n. med. Sebastian Borys, mgr Urszula Jakubowska, mgr Anna Daudzward, dr n. farm. Przemysław Dalkowski, dr n. med. inż. Sławomir Pyszniak, Katarzyna Jasińska. Partnerami wydarzenia są firmy: Bbraun, Fresenius Kabi oraz Juzo. Wydarzenie odbędzie się na platformie Clickmeeting.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie: https://urgo.clickmeeting.com/akademia-leczenia-ran-on-line/register
Zarejestrowane osoby otrzymają mailem link do pokoju webinarowego oraz przypomnienie.
Wydarzenie promujemy na Facebooku (https://www.facebook.com/events/450905822854126) oraz mailingowo – z naszej bazy wewnętrznej, dostaniecie również zaproszenie w wersji MMS.
Z góry dziękujemy za Państwa uczestnictwo.
Szczegółowa agenda – agenda ALR online

Zaproszenie na webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgniarskiej w AOS, który odbędzie się z udziałem Pani Alicji Szewczyk – Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz Elizy Kuny – adwokata, 12 kwietnia 2021, godz. 19 w serwisie edukacjapacjenta.pl
Partner merytoryczny webinaru:
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Partner honorowy:
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Partner programu edukacyjnego:
Boehringer Ingelheim
Strona z bezpłatną rejestracją: https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/3