Pielęgniarki i Położne w Unii Europejskiej

Informacja dla polskich pielęgniarek i położnych ubiegających się o uznanie kwalifikacji w Unii Europejskiej

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w UE

Procedura wydawania dla pielęgniarek i położnych zaświadczeń wymaganych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej

Lista pozostałych załączników wymaganych do wniosku

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia w sprawie uprawnień Ministerstwa Zdrowia do poświadczania dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, przedkładanych przez osoby zamierzające podjąć pracę w krajach Unii Europejskiej

Wskazówki dla pielęgniarek i położnych mających zamiar wyjechać do Wielkiej Brytanii. Poradnik Pana Artura Sołtysiaka pt. „Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii. Poradnik dla polskich pielęgniarek i położnych zainteresowanych rejestracja w Nursing & Midwifery Council w Londynie.”

Informacja dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ubiegających się o uznanie kwalifikacji w zawodach pielęgniarki / położnej w Polsce

Akty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej

System kształcenia pielęgniarek i położnych w Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, prawo wykonywania zawodu położnej

* Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej