Oferty pracy

Szanowni Państwo, przekazujemy treść ogłoszenia Wojewody Lubelskiego w sprawie poszukiwania kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego . 
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

Poszukuję do pracy w NZOZ Przychodnia Rejonowa Nr 4 w Białej Podlaskiej pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną mającą kwalifikacje do wykonywania szczepień.

Z poważaniem
Barbara Kraciuk
Kierownik NZOZ PR Nr 4 w Białej Podlaskiej
ul. Parkowa 11
tel. 83 343 26 71