W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, w okresie od 14 sierpnia 2020r. do odwołania wprowadza się  zmianę w organizacji bezpośredniej obsługi  interesantów.
Obsługa interesantów OIPiP w Białej Podlaskiej będzie odbywać się poprzez:

Sekretariat OIPiP w Białej Podlaskiej przyjmuje dokumenty przesyłane drogą pocztową i kurierską oraz za pomocą doręczenia osobistego do skrzynki na listy przy biurze izby.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Wizyty w OIPiP w Białej Podlaskiej odbywają się z uwzględnieniem wymaganych prawem warunków sanitarnych.
Przy wejściu należy zdezynfekować ręce, a wewnątrz zaleca się przebywanie w maseczkach.