Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Okopowa 3, pokój 218
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 60 83
tel. 693 877 799
fax. 83 343 60 83
mail oipipbp@poczta.onet.pl
biuro@oipip-bp.pl

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
90 8025 0007 0025 2858 2000 0010.

Godziny pracy biura:

poniedziałek – piątek 8:00-16:00

W biurze OIPiP dyżury pełnią:

Radca Prawny
mgr Irena Hołubowicz
wtorek w godz. 09:00-11:00

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
mgr Marzena Tomczak
II i IV poniedziałek miesiąca  w godz. 15:00-16:00

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Agnieszka Czekiel
I środa miesiąca w godz. 14:00-15:00