Stowarzyszenie Pielęgniarek I Położnych na Rzecz Rozwoju  i Doskonalenia Zawodowego „NOSTRUM” w  Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Okopowa 3 pok. 115 tel. 789 307 210, tel./fax 83 342 22 59,   mail: nostrum@poczta.onet.pl   www.nostrumbp.pl informuje, że trwa nabór wniosków na kursy

Kursy specjalistyczne:

  1. „Szczepienia ochronne” 03.2019

/dla pielęgniarek/

  1. „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” 01.2019

/ dla pielęgniarek i położnych/

  1. „Edukator w cukrzycy” 12.2018

/dla pielęgniarek i położnych/

  1. „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa” 02.2019  

/dla pielęgniarek i położnych/

  1. „Leczenie ran” 03.2019 

      /dla pielęgniarek/

     Kurs kwalifikacyjny:

  1. „Pielęgniarstwo Rodzinne” 02.2019

/dla pielęgniarek/

Przypominamy, iż od 01.07.2017r. nie ma możliwości zapisu na kurs w formie papierowej.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków   w systemie SMK (System Monitorowania Kształcenia).

Terminy rozpoczęcia kursów mogą ulec zmianie.