W dniu 30 marca 2023r. odbył się XXXV Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Poniżej przedstawiamy składy osobowe organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej na VIII kadencję samorządu zawodowego.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej. Skład i zadania

Tomczak Marzena OIPiP Biała Podlaska Przewodnicząca ORPiP
Lewczuk Jolanta WSzS Biała Podlaska Wiceprzewodnicząca ORPiP
Celmer vel Domańska Elżbieta OIPiP Biała Podlaska Sekretarz ORPiP
Korniluk Elżbieta NZOZ OMS i Op. w Domu Chorego VITA Biała Podlaska Skarbnik ORPiP

 

Kaliszuk Anna UM Międzyrzec Podlaski Członek ORPiP
Kieczka-Radzikowska Katarzyna SP ZOZ Międzyrzec Podlaski Członek ORPiP
Gmur Katarzyna SP ZOZ Parczew Członek ORPiP
Gregor Jolanta WSzS Biała Podlaska Członek ORPiP
Makaruk Alicja SP ZOZ Międzyrzec Podlaski Członek ORPiP
Nosalska Katarzyna WSzS Biała Podlaska Członek ORPiP
Rater Joanna SP ZOZ Radzyń Podlaski Członek ORPiP
Rodak Anna SP ZOZ Radzyń Podlaski Członek ORPiP
Ziółkowska Katarzyna Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli Członek ORPiP
Zdunek Tadeusz SP ZOZ Parczew Członek ORPiP

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.