Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt poinformować i  zaprosić Państwa na II Wrocławski Kongres Leczenia Nerkozastępczego. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 13-14 marca 2020 r.

W dniu 13 marca 2020 r. przeprowadzona zostanie część wykładowa Kongresu, natomiast 14 marca 2020 r. będą miały miejsce warsztaty z zakresu dostępów naczyniowych do dializ  prowadzone przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie
Serdecznie zapraszam pielęgniarki i lekarzy ze Stacji Dializ oraz Oddziału Nefrologii do udziału w II Wrocławskim Kongresie Leczenia Nerkozastępczego.

Liczę, że piękno miasta Wrocławia oraz niezwykle ciekawy zakres tematyczny Kongresu pozwolą Nam na spędzenie czasu w miłym towarzystwie i zdobycie nowych, niezwykle cennych doświadczeń zawodowych.

Serdecznie zapraszam i z radością oczekuję Państwa we “Wrocławiu – Mieście Spotkań” .

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Izabela Szwed

Rejestracja i szczegółowe informacje: http://wkpn.pl/

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt zaprosić na III Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych „Razem dla bezpieczeństwa pacjenta”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że tegoroczne Sympozjum będzie szczególne ze względu na szerszy zakres tematyki i obecność sesji dla pielęgniarek anestezjologicznych.
Tegoroczne Sympozjum poświęcone jest przedstawieniu najnowszych metod stosowanych w chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz ukazaniu współpracy zespołu chirurgicznego z zespołem anestezjologicznym w działaniu dla dobra pacjenta. Tematyka Sympozjum obejmować będzie zagadnienia z zakresu chirurgii minimalnie inwazyjnej, chirurgii ogólnej, onkologicznej, urologii, ginekologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii oraz kardiochirurgii.
Chciałabym, aby piękno miasta Wrocławia, szeroki zakres tematyczny konferencji oraz możliwość wymiany doświadczeń podczas spotkań towarzyskich pozwoliły Państwu zapamiętać III Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych jako niezwykle wartościowe naukowo ale także spędzone w miłym towarzystwie wydarzenie.
Serdecznie zapraszam i z radością oczekuje Państwa we ‚Wrocławiu – Mieście Spotkań‚ w dniach 24-25.04.2020 r.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego – Izabela Szwed

Rejestracja oraz szczegółowe informacje dotyczące Sympozjum dostępne są na stronie: https://wspo.pl/

https://nipip.pl/kwestionariusz-ankiety-zachowania-agresywne-wobec-pielegniarek-i-poloznych/

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, podjęła decyzję o ogłoszeniu 2020 Rokiem Pielęgniarki i Położnej w dowód uznania  wkładu jaki codziennie pielęgniarki i położne wnoszą do  funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, ale także w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z niedoborem kadry na całym świecie.  WHO wspólnie z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN,  wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania w roku 2020 przełomowych decyzji, które zagwarantują społeczeństwom powszechną dostępność do bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Przesłanką do ustanowienia właśnie 2020 rokiem pielęgniarek,  jest 200 lecie urodzin Florence Nightingale, prekursorski  współczesnego pielęgniarstwa, ale także kobiety, która w końcu XIX wieku  wypracowała podstawy  organizacji nowoczesnego szpitalnictwa.

 

Szanowni Państwo, wraz z życzeniami wszystkiego co najlepsze w nowym 2020 roku przesyłam naszą najnowszą publikację z prośbą o wykorzystanie w pracy wychowawczej  i dalsze rozpowszechnianie.
w imieniu zespołu Zakładu Zdrowia i Młodzieży.

mgr Wisława Ostręga   starszy asystent, specjalista

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

tel: 223 277 410; mail: wislawa.ostrega@imid.med.pl

Komunikat OIPiP

Link do konferencji

Pobierz komunikat – KOMUNIKAT. szkolenie PARPA – 2019

W nawiązaniu do Komunikatu bezpieczeństwa do fachowych pracowników ochrony zdrowia „Produkty lecznicze zawierające walproinian: nowe ograniczenia stosowania; wprowadzenie programu zapobiegania ciąży”, opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w listopadzie 2018 r. oraz realizując dodatkowe środki minimalizacji ryzyka dla tych produktów, przekazujemy w załączeniu materiały edukacyjne dla fachowych pracowników ochrony zdrowia i pacjentów:

  1. „Przewodnik dla Fachowych Pracowników Opieki Zdrowotnej” (kliknij i pobierz);
  2. „Poradnik dla Pacjentki”
    – przeznaczony do przekazywania pacjentkom, którym zalecono stosowanie produktu leczniczego zawierającego walproinian (kliknij i pobierz);
  3. „Karta Pacjentki”
    – przeznaczona do przekazywania pacjentkom, którym zalecono stosowanie produktu leczniczego zawierającego walproinian (kliknij i pobierz);
  4. „Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem” (kliknij i pobierz).

Powyższe materiały dostępne są na stronach internetowych www.walproiniany.pl oraz www.sanofi.pl jak również www.walproinianija.pl
Przed zastosowaniem produktu leczniczego zawierającego walproinian i podczas leczenia należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.
Przekazanie niniejszej informacji zostało uzgodnione z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Z poważaniem,
Magdalena Chodorowska
Primary Care Business Unit Medical Head  Country Medical Chair  Sanofi-Aventis Sp. z o.o.