KOMUNIKAT
Informacja prasowa

Forum zaplanowane jest na 10.05.2024 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową. Szczegóły w załączniku i na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
https://zpp.wum.edu.pl/forum-samodzielnosc-zawodowa-pielegniarek-i-poloznych
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kijewska
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Ul. Ciołka 27, 01-445 Warszawa
tel -22-5720081
zpp@wum.edu.plKOMUNIKAT FORUM
program Forum

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453 z późn. zm.), obowiązek przekazywania  danych obejmuje wszystkie praktyki zawodowe, które mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ)
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Instrukcja obsługi SSOZ dostępna jest pod linkiem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowiahttps://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochroniezdrowia?modSingleId=88646 Więcej »

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przypomina, że  w  obecnym stanie prawnym, prowadzenie zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, za przedstawionymi poniżej wyjątkami, nie jest dopuszczone.
Kształcenie z wykorzystaniem powyższych metod, zgodnie ze stanowiskiem  Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 grudnia 2023r.,  mogłoby się odbywać wyłącznie dla kształcenia teoretycznego (wykłady), jeśli zostało przewidziane w programie danego szkolenia/ kursu. Aktualnie tylko dwa, z obowiązujących programów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, przewidują  kształcenie  e-learning, w ściśle określonym wymiarze  tj.:

 • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I i Część II;
 • kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek.
 • Ewentualne zmiany w  przedmiotowym  zakresie będą dopiero procedowane.
  W związku z powyższym organizatorzy kształcenia,  proponujący  lub realizujący szkolenia/kursy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, za powyższymi wyjątkami, wprowadzają w błąd pielęgniarki, położne, zainteresowane kształceniem lub w nim uczestniczące, jednocześnie naruszając obowiązujące regulacje prawne, w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
  Źródło: https://ckppip.edu.pl/kom-on-lin/

  Komunikat

  Dzień dobry,
  polecamy Państwu nasz specjalistyczny projekt edukacyjny ze znanym w środowisku wykładowcą, Panem Piotrem Ciborskim.

  program – Pielęgniarki i Położne

  formularz zgloszeniowy

   

  Szanowni Państwo,

  przekazujemy Państwu link do bezpłatnego e-booka pt: Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych.

  Link  https://mazowiecka.edu.pl/klinimetria/index.html

  Klinimetria-E-bookPobierz

  Podręcznik z dostępem bezpłatnym dedykujemy pracownikom medycznym (lekarzom, pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom, ratownikom medycznym) oraz innym osobom uczest­niczącym w realizacji świadczeń zdrowotnych i kosmetologicznych (dietetykom, psychologom, kosmetologom, opiekunom medycznym itd.), nauczycielom i stu­dentom kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauki medyczne i nauki o zdrowiu (lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo me­dyczne, dietetyka, kosmetologia itd.), osobom prowadzącym badania w tej dzie­dzinie, a także samym pacjentom i ich opiekunom nieprofesjonalnym (rodzinom i bliskim). Zebrane narzędzia standaryzowane, skale i kwestionariusze umożliwią obiektyw­ną ocenę stanu pacjenta/ klienta i jego wydolność funkcjonalną w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych i in., monitorowanie ich skuteczności i jakości, ewaluację organizacji pracy, dydaktyki medycznej; monitoring w procesie kształcenia na kierunkach medycznych, w sprawowaniu opieki nieprofesjonalnej w środowisku życia pacjenta, a także w kolejnych badaniach naukowych. Niniejsze opracowanie wpisuje się w Evidence Based Medicine oraz Evidence Based Practice Nursing w obszarze świadczeń zdrowotnych, kosmetologicznych i in. oraz w programy studiów i realizowane procesy kształcenia na kierunkach medycznych.

  Podręcznik (e-book) został przygotowany w ramach projektu „Realizacja projektu „Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych”, nr umowy SONP/SP/515048/2021.

                           Mariola Głowacka                                                                                                                                                Maciej Słodki