Szanowni Państwo,

Jesteśmy zespołem badaczy z Uniwersytetu SWPS. W odpowiedzi na obecną trudną sytuację, jaką jest pandemia wirusa SARS-CoV-2, wraz z psychologami z uniwersytetów w Sztokholmie i Linkoping, przygotowaliśmy program wsparcia dla pracowników służby zdrowia: Med-Stres SOS.

Przygotowaliśmy go z myślą o osobach, które pozostają czynne zawodowo w tej szczególnej sytuacji. Naszym zamysłem było, aby program służył utrzymaniu zasobów psychicznych. Innymi słowy, chcemy dostarczyć „paliwa”, dzięki któremu radzenie sobie ze stresem w pracy będzie łatwiejsze.

Med-Stres SOS nie może zmienić warunków zewnętrznych, w których pracownicy służby zdrowia się teraz znajdują, ale może pomóc zadbać o warunki wewnętrzne. Staramy się pokazać, że dbanie o siebie oznacza również dbanie o innych.

Program dostępny jest online na stronie medstres.sos.pl. Można z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy komputer, tablet lub telefon podłączony do Internetu. Korzystanie z programu jest bezpłatne. Programy psychologiczne dostarczane za pomocą nowych technologii są na świecie tworzone i testowane od 30 lat. Wiemy, że ich skuteczność nie odbiega od programów realizowanych w formie tradycyjnej. Wszystkie ćwiczenia w programie oparte są na badaniach naukowych i opracowane we współpracy z terapeutami.

Jednocześnie, chcielibyśmy podkreślić, że program, który udostępniamy nie stanowi psychoterapii, tylko pomoc psychologiczną w radzeniu sobie ze stresem w pracy.

Zachęcamy do udostępnienia tej wiadomości wszystkim zainteresowanym osobom. Chcielibyśmy, aby możliwie dużo pracowników służby zdrowia otrzymało dostęp do tej formy wsparcia. Gdyby mieli Państwo do nas jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku

 Zespół Med-Stres SOS

dr Ewelina Smoktunowicz, dr Magdalena Leśnierowska, prof. Roman Cieślak, prof. Per Carlbring, prof. Gerhard Andersson

medstres@swps.edu.pl

Informacje o podjętych działaniach przez Zespół  Zarządzania Kryzysowego NIPiP znajduje się na stronie https://nipip.pl/dzialania-zespolu-kryzysowego-nipip/

Zachęcamy również do korzystania ze strony – https://nipip.pl/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-koronawirusa/, na której znajdują się odpowiedzi na nurtujące pytania zadawane przez Pielęgniarki i Położone.

W czasie próby, gdy wzajemna pomoc i  solidarność mają ogromne znaczenie, adwokaci z poszczególnych izb adwokackich zgłosili się do udzielania pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia w sprawach związanych z obecną sytuacją.

Do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, działając w porozumieniu z Panem Mecenasem Januszem Steciem – Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, zgłosili się BIALSCY ADWOKACI zgłaszając akces włączenia się w tę akcję, deklarując pro bono udzielanie porad pielęgniarkom i położnym.

Porady będą udzielane telefonicznie lub drogą mailową.

KOMUNIKAT – PILNE

W związku z pilną potrzebą przygotowania zasobów kadrowych do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS CoV-2 ,  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  w Białej Podlaskiej na wniosek Wojewody Lubelskiego, zwraca się z apelem o zgłaszanie się pielęgniarek i położnych gotowych do podjęcia się takiego działania.

Zebrany zasób osób gotowych do pracy pozwoli uniknąć sytuacji kierowania do pracy w razie wystąpienia takiej konieczności osób przypadkowych niezweryfikowanych, jak miało to miejsce w kilku przypadkach na terenie naszego kraju.

Osoby, które wyrażą taką wolę, będą kierowane do pracy do podmiotów leczniczych, na podstawie art.47 ust. 1  ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.( Dz. U z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) zwaną dalej ,,ustawą o zwalczaniu zakażeń”).

Zgodnie z postanowieniami  ust. 3 wymienionego wyżej art. 47 ustawy o zwalczaniu zakażeń, do pracy nie   mogą   być   skierowane:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;

2) kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;

3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pielęgniarki i Położne gotowe podjąć pracę przy zwalczaniu COVID-19 proszone są o kontakt: 693 877 799 lub e-mail biuro@oipip-bp.pl

Szczegółowe informacje na temat pracy przy zwalczaniu epidemii można uzyskać pod numerem 81 532 38 39 lub kierując pismo na adres mailowy wzd@lublin.gov.pl

Załącznik Do OIPiP w Białej Podlaskiej

 


Jak poradzić sobie ze stopą cukrzycową w czasie pandemii?”

Spotkanie poprowadzi ekspert – dr n. med. Sebastian Borys – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii.

Kiedy? 16 kwietnia 2020 r., godz. 18:00

Gdzie? Facebook Live lub platforma Clickmeeting (do wyboru, szczegóły poniżej)

O wykładowcy:

Dr Sebastian Borys jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Jest związany z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Sebastian Borys jest autorem i współautorem oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Jest wykładowcą i uczestnikem zjazdów, kursów i konferencji w Polsce i za granicą poświęconych stopie cukrzycowej. Dr Borys jest zaangażowany w popularyzowanie wiedzy na temat stopy cukrzycowej. Współtworzył „Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej” w Polsce na lata 2016-2018. Dr Sebastian Borys jest członkiem sekcji stopy cukrzycowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (DFSG;EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

Kwestie techniczne:

Podczas webinaru będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu.
Zachęcamy także do przesyłania pytań przed spotkaniem – na adres um@pl.urgo.com.

ISTNIEJĄ DWIE ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI DOŁĄCZENIA DO WEBINARU:

  1. FACEBOOK LIVE: TRANSMISJA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA NA STRONIE URGO MEDICAL POLAND W MOMENCIE JEJ ROZPOCZĘCIA.
    DODATKOWO, LINK DO TRANSMISJI ZOSTANIE UMIESZCZONY NA STRONIE WYDARZENIA (https://www.facebook.com/events/533682664000124), RÓWNIEŻ W MOMENCIE JEGO ROZPOCZĘCIA.
  2. CLICKMEETING: DRUGĄ MOŻLIWOŚCIĄ DOŁĄCZENIA DO WEBINARU JEST DOSTĘP POPRZEZ ZEWNĘTRZNĄ PLATFORMĘ. WYMAGANA JEST WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA NA STRONIE: https://urgo.clickmeeting.com/423871555/register PO REJESTRACJI OTRZYMACIE PAŃSTWO LINK Z DOSTĘPEM DO TRANSMISJI.

W przypadku wyboru przez Państwa zewnętrznej platformy streamingowej, Państwa dane osobowe wymagane przy dostępie do witryny, będą przetwarzane przez Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o., w celu realizacji udostępnienia transmisji i do czasu jej zakończenia. Polityka prywatności Laboratoria Polfa Łódź sp. z o. o. jest dostępna pod adresem: https://www.urgopolfalodz.pl/polityka-prywatnosci/

Procedura szybkiego reagowania dla personelu spoza OIT

Awaryjna adaptacja do pracy w oddziale intesywnej terapii dla pielegniarek niepracujacych w OIT

Szanowni Państwo!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne – mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników informujemy, że I Krajowa Konferencja Naukowa  pod hasłem „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację  osób w wieku podeszłym” zaplanowana na  14.05.2020 r. zostaje przeniesiona na termin późniejszy.  O nowym terminie Konferencji powiadomimy Państwa odrębnym Komunikatem.

Jednocześnie informujemy, że rejestracje uczestników są nadal przyjmowane. Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Łączę wyrazy szacunku,

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Marek Zieliński

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr n. o zdr. Wioletta Wojciechowska
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; ul. Okrzei 94;87-800 Włocławek

tel. 660 714 048      e-mail: konferencja.wnoz@ksw.wloclawek.pl

Opinia MK_GIP_położna_oddział zakaźny_NRPiP