KOMUNIKAT skierowany do Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4.

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której są Państwo członkiem w celu przekazania na piśmie informacji dotyczącej:

– daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa, posiadania karty specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej, złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Powyższe informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).

Osoby, których dotyczy powyższa informacja proszone są o zgłoszenie się do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Elżbieta Celmer vel Domańska
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Białej Podlaskiej

oferta szkoleniowa 2019r.

Szanowni Państwo,
serdecznie prosimy o rozpowszechnienie informacji o organizowanej przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej XXIII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” JPII, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 17-19 stycznia 2019r., życząc jednocześnie wesołych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia!

Z wyrazami szacunku
Artur Kaptacz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Plakat dot. Konferencji
Więcej »

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyłączycie się do ogólnopolskiego badania: „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”. Badanie jest skierowane do personelu pielęgniarskiego i będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

Ankieta jest dostępna pod adresem: www.interankiety.pl/wypelnij/zaklucia_badanie

  Więcej »

Informujemy, że w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym, biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej w tym dniu będzie nieczynne.

Szanowni Państwo,

Dnia 2 listopada 2018 r. biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Stowarzyszenie Pielęgniarek I Położnych na Rzecz Rozwoju  i Doskonalenia Zawodowego „NOSTRUM” w  Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Okopowa 3 pok. 115 tel. 789 307 210, tel./fax 83 342 22 59,   mail: nostrum@poczta.onet.pl   www.nostrumbp.pl informuje, że trwa nabór wniosków na kursy
Więcej »

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się trzecia edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA). Jest to wyjątkowe stypendium, skierowane wyłącznie do osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej oraz do studentek i studentów pielęgniarstwa. Więcej »

Dzień dobry
przesyłam w załączeniu na konferencję dotyczącą zapobiegania zakażeniom szpitalnym konferencja jest bezpłatna, jednodniowa w Lublinie, otwarta – dla chętnych osób, oczywiście w miarę posiadania miejsc wolnych – sala pomieści 200 uczestników.
Pozdrawiam Anna Bernaszuk
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego