Na mocy Uchwały nr 387 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020r.zaplanowany na 27 marca 2020 r. – XXXV Okręgowy Zjazd Delegatów OIPiP w Białej Podlaskiej zostaje odwołany.
O nowym terminie Zjazdu poinformujemy Państwa.

Udostępnij