Zgodnie z art. 2 ust. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i  położnych  pielęgniarka/położna, która chce pracować na terenie danej Izby, musi się do niej uprzednio wpisać.

Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej prawo wykonywania zawodu. Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

W celu uzyskania wpisu do okręgowej rejestru należy złożyć odpowiedni wniosek oraz załączyć następujące dokumenty:

Uchwały w sprawie wpisu do okręgowego rejestru podejmuje Okręgowa Rada lub Prezydium.