1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia;

Składka członkowska dla pielęgniarek, położnych IPP w 2024 r. wynosi 58,26 zł miesięcznie.

Udostępnij