STANOWISKA NRPiP

Stanowisko w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 20217r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Stanowisko Prezydium NRPiP