1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia; Składka członkowska dla pielęgniarek, położnych IPP w 2023 r. wynosi 52,24 zł miesięcznie.

Od dnia 1 września 2023r.  adres nowej siedziby

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

    ul. Parkowa 11; 21- 500 Biała Podlaska

 nr tel. 83 343 60 83; kom. 693 877 799

e-mail: biuro@oipip-bp.pl

 

Informacja o szkoleniach – do pobrania

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego NOSTRUM w Białej Podlaskiej jest wykonawcą cyklu szkoleń dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Na mocy zawartej  umowy w bieżącym roku,  Stowarzyszenie realizować będzie bezpłatne szkolenia  adresowane do pielęgniarek i położnych w zakresie kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego.
Do zaplanowanych szkoleń należą:

Kurs specjalistyczny „KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE” Kurs realizowany będzie w terminie od 7 października do 22 listopada 2023 roku ( są jeszcze wolne miejsca)
oraz
Kurs dokształcający PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH”. Kurs trwa 16 godzin i podzielony jest na dwa dni.

 • Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują bezpłatnie:
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • materiały edukacyjne,
  • catering w czasie zajęć,
  • materiały biurowe,
  • tablet z wgranymi materiałami szkoleniowymi

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach winny zarejestrować się w systemie SMK pod właściwą edycją i datą.
Należy pamiętać, iż piel./poł może wziąć udział w projekcie (kursie) tylko jeden raz.

Bezpłatny kurs dla położnych pt.:
„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”
Szanowni Państwo!
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CM WUM) uprzejmie informuje, że jest organizatorem, bezpłatnego kursu specjalistycznego dla położnych „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Kurs jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania „Promocja karmienia piersią” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i przygotowanie położnej do kompleksowej opieki nad kobietą w okresie laktacji, a także realizacji zadań na stanowisku edukatora ds. laktacji
(szczegółowy opis pod tym linkiem).

Kurs przeznaczony jest dla położnych, które:
– mają licencjat,
– są w trakcie studiów magisterskich,
– pracują w środowisku i udzielają porad laktacyjnych,
– pracują w szpitalu położniczym lub innych placówkach z mamami karmiącymi,
– chciałyby pracować na stanowisku edukatora ds. laktacji w szpitalu,
– pracują na uczelni,
– chwilowo nie pracują, ale chciałyby poszerzyć wiedzę z zakresu laktacji.

Cały kurs trwa 84 godziny dydaktyczne (63 zegarowe). Zajęcia teoretyczne: 48 godzin wykładów i ćwiczeń, 8 godzin samokształcenia. Grupy do 50 osób.
Część 1. Czwartek, piątek – 9 – 16, sobota 8 -12 (w tym przerwy)
Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z kobietą karmiącą. Poradnictwo laktacyjne.
Część 2. Czwartek, piątek – 9 – 16, sobota 8 -12 (w tym przerwy).
Problemy i sytuacje trudne w okresie karmienia piersią.
Zajęcia stażowe: 28 godzin dydaktycznych (21 zegarowych) w grupach do 3 osób od poniedziałku do niedzieli, w dni pracy podmiotów leczniczych, w których będą realizowane zajęcia.

Chciałbym prosić Państwa o poinformowanie i zachęcenie położnych do udziału w kursie. Zapisy odbywają się wyłącznie przez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji projektu:
Paulina Gugulska, tel.: +48 507 961 724, e-mail: paulina.gugulska@cmwum.pl Z poważaniem
Justyna Mieszalska
Prezes Centrum Medycznego WUM
Pobierz obrazki

„ Związki duszy są większe niż związki ciała.

Dlatego chrześcijanie nigdy się nie rozstają”…..

Przewodniczący Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej

Lek. Andrzej Barszczewski i V-ce Przewodniczący Lek. Jan F. Hałabuda

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy i Pielęgniarek

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Ks. Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła Henryk Jakubowicz

mają zaszczyt zaprosić Państwa

Dn. 21 listopada 2023r.o godz.18.00 do Kościoła Świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej

przy ul.Pokoju 14.

na Mszę Świętą połączoną z wypominkami za Dusze

Świętej Pamięci Księży Kapelanów , Lekarzy i Lekarzy Dentystów,

Pracowników Izby Lekarskiej ,Szpitala,

Pielęgniarek i Położnych

ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

Zakład Położnictwa serdecznie zaprasza na wykład otwarty, który odbędzie się w Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II 22 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w sali 133R.

Wykład poprowadzi lek. Izabela Hamułka, ordynator Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz lek. Mirosława Niewójt z Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Szanowni Państwo,

Kurs dokształcający realizowany jest przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu UE Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22.

 • Termin kursu: 21-22.11.2023 r.
 • Rozpoczęcie kursu: 21.11.2023 r. godz. 9:00
 • Zakończenie kursu: 22.11.2023 godz. 13:00 (po obiedzie)
 • Miejsce kursu: Hotel Merkury w Lublinie
 • Rejestracja na kurs obywa się w systemie SMK

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w kursie dokształcającym „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych” niezależnie od tego, czy brał udział w innych kursach realizowanych w ramach Projektu.

Uczestnikom kursu zapewniamy:

 • Noclegi (20–21.11.2023 r. – zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem w celu podania potrzebnej liczby noclegów)
 • Wyżywienie (bez kolacji 20 listopada)
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Parking

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ TABLET!

Cel kształcenia:

Celem kursu dokształcającego jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do podejmowania działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem podmiotu leczniczego do realizacji świadczeń zdrowotnych u pacjentów z COVID-19 oraz po jej przebyciu.

Czas trwania kursu:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu wynosi 14 godzin dydaktycznych, w tym wykłady – 9 godzin i zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń – 3 godziny).

Efekty kształcenia:

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu dokształcającego „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby covid-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych”:

1. Zlecenie i pobieranie materiału do badań diagnostycznych (wymazów z nosogardła) w przypadku podejrzenia SARS-CoV-2.

2. Organizowanie i prowadzenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.

3. Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur dotyczących chorób zakaźnych we współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

4. Prowadzenie efektywnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz zespołem interdyscyplinarnym.

5. Rozpoznanie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole terapeutycznym i ich rozwiązywanie.        

Kontakt do organizatora:

Grupa Montownia:

Tomasz Wójtowicz

tel. 501 480 083, e-mail: tomasz.wojtowicz@grupamontownia.pl

Topiramat oraz topiramat w połączeniu z fenterminą: Nowe ograniczenia w celu zapobiegania narażeniu w okresie ciąży

W DNIACH 02 – 03 LISTOPADA 2023 R. /CZWARTEK-PIĄTEK/
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

BĘDZIE NIECZYNNE
/za utrudnienia przepraszamy/