Szanowni Państwo, przekazujemy treść ogłoszenia Wojewody Lubelskiego w sprawie poszukiwania kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego . 
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej przypomina, iż od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aktywowaliśmy dla członków samorządu pielęgniarek i położnych:

  • pomoc psychologiczną;
  • pomoc prawną;
  • pomoc finansową w ramach Regulaminu zapomóg losowych;
  • pomoc w zakupach świadczoną osobom starszym – członkom OIPiP w Białej Podlaskiej.

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, w okresie od 14 sierpnia 2020r. do odwołania wprowadza się  zmianę w organizacji bezpośredniej obsługi  interesantów.
Obsługa interesantów OIPiP w Białej Podlaskiej będzie odbywać się poprzez:

Sekretariat OIPiP w Białej Podlaskiej przyjmuje dokumenty przesyłane drogą pocztową i kurierską oraz za pomocą doręczenia osobistego do skrzynki na listy przy biurze izby.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Wizyty w OIPiP w Białej Podlaskiej odbywają się z uwzględnieniem wymaganych prawem warunków sanitarnych.
Przy wejściu należy zdezynfekować ręce, a wewnątrz zaleca się przebywanie w maseczkach.

Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek oraz Polskiego Towarzystwa Położnych
Stanowisko-NRPiP-OZZPIP-PTP-i-PTP-w-sprawie-wzmocnienia-roli-pielegniarek-w-strategii-walki-z-pandemia-Covid-19

Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w dwudniowym webinarium „PRACA PERSONELU MEDYCZNEGO W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA (COVID-19)”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 listopada br. o godzinie 18.00.
Bezpośrednia rejestracja na stronie https://apo-web-17-18-11-2020.konfeo.com/pl/groups
Powyższe wydarzenie jest certyfikowane. Szczegóły i program w załączeniu.
Więcej informacji o naszej działalności znaleźć można pod adresem: www.programedukacjionkologicznej.pl

Praca personelu medycznego podczas pandemii 17-18.11.2020-1

PRIMOPRO Sp. z o. o. Sp. K.
Koordynator Programu Edukacji Onkologicznej
Strona internetowa PEO:
www.programedukacjionkologicznej.pl
Facebook PEO:
https://www.facebook.com/ProgramEdukacjiOnkologicznej/
Facebook Grupa zamknięta Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego:
https://www.facebook.com/groups/peo.apo/

Linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps
https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA
https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0

Nowe wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2

wytyczne_dla_pielęgniarek pdf

„A choć ich życia płomień zgasł, to myśli o nich są przecież w nas”
                                                                                             M. Czerkawska

Przewodniczący Delegatury Lubelskiej Izby Lekarskiej
Dr Jan F. Hałabuda
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy i Pielęgniarek
Ks. Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła Henryk Jakubowicz

Mają zaszczyt zaprosić Państwa dnia 21 listopada 2020r.        
o godz.18.00 do Kościoła Świętego Michała Archanioła                        w Białej Podlaskiej przy ul.Pokoju 14  na Mszę Świętą
połączoną z wypominkami za Dusze Świętej Pamięci Księży Kapelanów, Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych i zmarłych Pracowników Służby Zdrowia i Izby Lekarskiej.

Z racji epidemii zapraszamy również do modlitwy w łączności duchowej.
                                                      Z A P R A S Z A M Y
                                

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ – aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

GIP_ZALECENIA dla położnej POZ_COVID-19_aktualizacja z dnia 23_10_2020

Szanowni Państwo

Akademia Położnej, serdecznie zaprasza na szkolenia online.

Pierwszy webinar już 23 października, rejestracja przez stronę www.akademiapoloznej.pl

Informacja o planowanym rozpoczęciu specjalizacji – 25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia  organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego OIPiP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
KOMUNIKAT specjalizacje 2020 do Izb