KOMUNIKAT 2021_03_29

WZÓR WNIOSKU_OPINIOWANIE 2021

Szanowni Państwo, przekazujemy treść ogłoszenia Wojewody Lubelskiego w sprawie poszukiwania kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego . 
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej przypomina, iż od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aktywowaliśmy dla członków samorządu pielęgniarek i położnych:

  • pomoc psychologiczną;
  • pomoc prawną;
  • pomoc finansową w ramach Regulaminu zapomóg losowych;
  • pomoc w zakupach świadczoną osobom starszym – członkom OIPiP w Białej Podlaskiej.

Studia podyplomowe EMBA

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, znajdującej się na platformie Google pod adresem https://forms.gle/1etj7UtzEHacR9AL7
Ankieta ta jest częścią projektu badawczego pt. „Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”, zainicjowanego przez Zespół Naukowy z Zakładu Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gorąco zachęcam do udziału w badaniu, ponieważ zależy nam na zebraniu reprezentatywnych opinii oraz oddaniu rzeczywistych problemów i wyzwań, z którymi na co dzień mierzy się środowisko pielęgniarskie, aktywnie pracujące podczas trwającej pandemii.
Z wyrazami szacunku
dr n. o zdr. Joanna Burzyńska

PILNE!

Szczegóły oferty – Oferta dodatkowej pracy dla pielęgniarek i położnych chcących pracować zdalnie

Szanowni Państwo,
W sobotę, 17 kwietnia URGO MEDICAL Healing people® organizuje pierwszą Akademię Leczenia Ran ONLINE. Wydarzenie ma rozpocząć się o godz. 09:00 i zakończyć około godz. 14:30.
Podczas ALR ONLINE wystąpią: prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, dr n. med. Sebastian Borys, mgr Urszula Jakubowska, mgr Anna Daudzward, dr n. farm. Przemysław Dalkowski, dr n. med. inż. Sławomir Pyszniak, Katarzyna Jasińska. Partnerami wydarzenia są firmy: Bbraun, Fresenius Kabi oraz Juzo. Wydarzenie odbędzie się na platformie Clickmeeting.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie: https://urgo.clickmeeting.com/akademia-leczenia-ran-on-line/register
Zarejestrowane osoby otrzymają mailem link do pokoju webinarowego oraz przypomnienie.
Wydarzenie promujemy na Facebooku (https://www.facebook.com/events/450905822854126) oraz mailingowo – z naszej bazy wewnętrznej, dostaniecie również zaproszenie w wersji MMS.
Z góry dziękujemy za Państwa uczestnictwo.
Szczegółowa agenda – agenda ALR online

Zaproszenie na webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgniarskiej w AOS, który odbędzie się z udziałem Pani Alicji Szewczyk – Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz Elizy Kuny – adwokata, 12 kwietnia 2021, godz. 19 w serwisie edukacjapacjenta.pl
Partner merytoryczny webinaru:
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Partner honorowy:
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Partner programu edukacyjnego:
Boehringer Ingelheim
Strona z bezpłatną rejestracją: https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/3

Zaproszenie na panel dyskusyjny: Jak zmienia się współpraca lekarza diabetologa, pielęgniarki i pacjenta w zespole interdyscyplinarnym, który odbędzie się 16 marca 2021, godz. 19 w serwisie edukacjapacjenta.pl:
Uczestnicy panelu:
prof. dr hab. Agnieszka Szadkowska – Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego –  odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pielęgniarek
lek. med. Alicja Milczarczyk – Kierownik Pododdziału Diabetologii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSW w Warszawie
mgr Alicja Szewczyk – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, Prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii
dr n. o zdr. Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej
mgr Anna Śliwińska – Prezes Stowarzyszenia Diabetyków

Przekierowanie do strony z bezpłatną rejestracją:
https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/2/panel

Partnerzy:
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Partner programu edukacyjnego:
Boehringer Ingelheim

 

Pismo Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy z 9.03.2021,w sprawie możliwości zatrudnienia kadry medycznej w Szpitalu Południowym w Warszawie

Pismo

Opieka psychiatryczna w czasie pandemii COVID-19 Bezpłatna konferencja on-line

Pandemia COVID-19 zmienia naszą rzeczywistość. Proces adaptacji do wyjątkowo trudnej sytuacji jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym dla całego społeczeństwa. Konieczność izolacji społecznej wpływa na zwiększoną zachorowalność na choroby psychiczne lub doprowadza do zaostrzenia choroby już istniejącej. W dobie pandemii zmienione zostały warunki realizacji świadczeń zdrowotnych, nastąpiło znaczne zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjentów przewlekle chorych, a także pacjentów, którzy powinni być poddani szczegółowej diagnostyce, planowym zabiegom.

Więcej »