Raport dotyczący stanu kadry pielęgniarskiej i położniczej w Polsce

Raport – Wojewodztwa

Raport – KRAJ

Manifestacja 7 czerwca 2021r. 

Lublin – 12.00-14.00 przed Urzędem Marszałkowskim

WZÓR WNIOSKU_OPINIOWANIE 2021

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej przypomina, iż od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aktywowaliśmy dla członków samorządu pielęgniarek i położnych:

  • pomoc psychologiczną;
  • pomoc prawną;
  • pomoc finansową w ramach Regulaminu zapomóg losowych;
  • pomoc w zakupach świadczoną osobom starszym – członkom OIPiP w Białej Podlaskiej.

W związku z uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwanego dalej „Pilotażem EDM – etap II”), w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

Usługodawcy, zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 666), są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, od dnia 1 lipca 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowie wspierają świadczeniodawców w procesie transformacji cyfrowej poprzez dofinansowanie i sfinansowania urządzeń informatycznych, oprogramowania, usług związanych z prowadzeniem wymiany EDM oraz szkolenia.

Aktualnie trwa nabór usługodawców do udziału w Pilotażu na stronie CeZ – https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/pilotaz-w-zakresie-wymiany-edm

pismo do Marszałka

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarze „Opieka okołoporodowa w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki dla położnych”  dnia 11.06.2021, godz. 18:00.

Podczas webinaru prof. Beata Pieta omówi:

  1. Przygotowanie do ciąży a szczepienie przeciwko COVID-19
  2. Opieka nad ciężarną, rodząca oraz położnicą i jej dzieckiem- aktualne zalecenia
  3. Czy karmienie piersią w dobie pandemii COVID-19 jest możliwe? – jak wspomóc młode mamy
  4. Rola poprawnej komunikacji w trudnych czasach pandemii i nie tylko

Rejestracja bezpłatnego udziału   http://bit.ly/PZWLOpiekaOkołoporodowaCOVID-19

 

Życzenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Szczęść Boże,
w załączeniu przesyłamy życzenia  Ks. Bp. Romualda Kamińskiego Przewodniczącego Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Ks. Arkadiusza Zawistowskiego Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Biuro KDSZ

Bezpłatne test wiedzy dla pielęgniarek i położnych

Portal Nurisng.com.pl, tworzonym od 2009 roku przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych testów wiedzy z różnych obszarów pielęgniarstwa i położnictwa! Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Nic prostszego! Oceń swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa – wypełnij test, sprawdź swój wynik i zobacz, w których obszarach warto ją uzupełnić lub zaktualizować.

Testy są szybkim narzędziem do indywidualnej samooceny w wielu aspektach teoretycznych
i praktycznych. Stanowią też przydatną pomoc dydaktyczną dla pielęgniarek i położnych przygotowujących się do egzaminów państwowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa
i położnictwa i osób biorących udział w kursach kwalifikacyjnych czy specjalistycznych.

Każdy z testów zawiera – przygotowane przez współpracujących z PZWL specjalistów – autorskie, wcześniej niepublikowane pytania i obejmuje rekomendację materiałów edukacyjnych, które pokierują Twoją nauką.

Sprawdź się: https://bit.ly/Nursing-TestyWiedzy

30 lat temu – 19 kwietnia 1991 roku, uchwalono ustawę, na mocy której został  powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne.
Trzeba było nadzwyczajnego wysiłku kilku tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych, politycznych i związkowych, by po raz pierwszy w historii, zostali uznani za odrębną grupę zawodową. 30 lat temu przestaliśmy być pomocą medyczną. Dziś, wykonujemy zawody samodzielne, które zyskały rangę zawodów zaufania publicznego. Przez ten okres wypracowane zostały wysokie standar­dy kształcenia zawodowego i kształcenia podyplomowego, budujące nasz profesjonalizm.
Zofia Małas, prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała – Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do refleksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas podsumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek samorządu.
Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych działania związane z obchodami przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla pielęgniarek i położnych.
Film
https://www.youtube.com/watch?v=tXhsDuAD39U