WZÓR WNIOSKU_OPINIOWANIE 2021

Szanowni Państwo, przekazujemy treść ogłoszenia Wojewody Lubelskiego w sprawie poszukiwania kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego . 
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej przypomina, iż od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aktywowaliśmy dla członków samorządu pielęgniarek i położnych:

  • pomoc psychologiczną;
  • pomoc prawną;
  • pomoc finansową w ramach Regulaminu zapomóg losowych;
  • pomoc w zakupach świadczoną osobom starszym – członkom OIPiP w Białej Podlaskiej.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację o naborze na specjalizacje: pielęgniarstwo chirurgiczne oraz pielęgniarstwo opieki paliatywnej organizowane w Białej Podlaskiej przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

komunikat CHIRURGIA Biała Podlaska

komunikat Piel. Opieki Paliatywnej Biała Podlaska

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  prowadzony jest dodatkowy nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne:

– pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych,

– pielęgniarstwo rodzinne dla położnych.

Pobierz komunikat:

komunikat neonatologia Lublin-1

komunikat rodzinne połozne Lublin

 

Refundacja przy nietrzymaniu moczu w czasie COVID-19_Poradnik_09_12

Instrukcja postępowania w czasie COVID-19_Zaopatrzenie w ramach zleceń NFZ_09_12

Webinarium dla Położnych_Macierzyństwo w czasach pandemii

LIST OTWARTY DO PREZESA RADY MINISTRÓW

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że zostały jeszcze wolne miejsca w ramach bezpłatnych specjalizacji finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz miejsc finansowanych ze środków OIPiP w Lublinie.

Pobierz – komunikat specjalizacje 2020 DODATKOWE terminy egzaminów

Pobierz treść standardu – Standard_w_pielegniarstwie_nefrologicznym

29 listopada 2020 r. weszły w życie nowe regulacje prawne istotne dla pielęgniarek i położnych. Zostały one wprowadzone przez dwie ustawy: ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) i ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113).

Pierwsza z nich wprowadziła, dla niemal wszystkich zaangażowanych w walkę z epidemią, dodatek 100% do wynagrodzenia. Druga z nich ograniczyła tę podwyżkę do skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administracyjnej (ad. VI). Aktualne pozostały podwyżki wprowadzone poleceniami Ministra Zdrowia (ad. VII).

Pierwsza ustawa wprowadziła zasiłek chorobowy – 100% i wynagrodzenie chorobowe 100% dla pracowników podmiotów leczniczych, którzy zakazili się lub zostali skierowani na kwarantannę, izolację w warunkach domowych w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi (ad. VIII). Taka sama regulacja dotyczy pracowników domów pomocy społecznej (ad. VIII). Jeśli chodzi o pierwszą grupę uprawnionych, to wprowadzono możliwość dochodzenia wyrównania zasiłku chorobowego do 100%, za okres od 5 września 2020 r. (z tym dniem wygasł poprzedni przepis, który gwarantował zasiłek chorobowy 100%). Wyrównanie wymaga wniosku do ZUS (ad. VIII).

Zmiany dotyczyły również kwestii poświadczania obciążenia chorobą, stanowiącą podstawę do zwolnienia od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii (ad. II), podwyższenia wieku granicznego skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii do 65 lat dla mężczyzn (ad. IV), kryteriów zwolnienia od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii związanych z rodzicielstwem (ad. V). Ponadto, wprowadzono możliwość bycia skierowanym do pracy za swoją zgodą przy zwalczaniu epidemii, pomimo istnienia niektórych okoliczności, które dotychczas sprzeciwiały się temu. Wreszcie, przewidziano przedłużenie okresu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, jeśli w czasie jego trwania powstała niezdolność do pracy, o czas jej trwania (ad. III).

Wprowadzono również złagodzenie odpowiedzialności karnej w związku z opieką nad pacjentem covidowym (tzw. klauzula dobrego samarytanina). Do jej spełnienia konieczne jest działanie „w szczególnych okolicznościach”. Nie znajdzie ona zastosowania, jeśli doszło do rażącego niezachowania reguł ostrożności.

 Poniżej, w przystępny sposób, prezentujemy poruszoną powyżej tematykę, w pytaniach i odpowiedziach.

Pobierz poradnik