Raport dotyczący stanu kadry pielęgniarskiej i położniczej w Polsce

Raport – Wojewodztwa

Raport – KRAJ

Manifestacja 7 czerwca 2021r. 

Lublin – 12.00-14.00 przed Urzędem Marszałkowskim

WZÓR WNIOSKU_OPINIOWANIE 2021

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej przypomina, iż od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aktywowaliśmy dla członków samorządu pielęgniarek i położnych:

  • pomoc psychologiczną;
  • pomoc prawną;
  • pomoc finansową w ramach Regulaminu zapomóg losowych;
  • pomoc w zakupach świadczoną osobom starszym – członkom OIPiP w Białej Podlaskiej.

W dniu 10 września 2021 r. o godzinie 13.30 rozpocznie się druga część dedykowanego Położnym webinarium „Nowości w ginekologii i położnictwie”.

Wszelkie szczegóły oraz skrypt do rejestracji znajdują się na stronie www.polozna.alltus.pl

Bezpłatna mammografia

Wisznice  Piszczac  Sławatycze  Międzyrzec Podlaski Terespol

Rzecznik Praw Pacjenta zorganizował konkurs „Medyk na Medal”.

Celem konkursu jest wyróżnienie medyków cechujących się empatią, wrażliwością i życzliwością.

Jest to doskonała okazja do złożenia podziękowań tym którzy na co dzień ratują nasze zdrowie i życie.

Zgłoś swoją pielęgniarkę, położną!

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie: Medyk na Medal – konkurs Rzecznika Praw Pacjenta – Rzecznik Praw Pacjenta – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szanowni Państwo,

Jestem studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale Nauk  o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo. Przygotowuję się do napisania i obrony pracy magisterskiej  na temat ” Ocena wypalenia zawodowego i odporności na stres wśród personelu pielęgniarskiego sal operacyjnych.” Jako praktykująca pielęgniarka,  proszę o koleżeńską pomoc . Państwa odpowiedzi pozwolą mi na rzetelne napisanie pracy w  jakże ważnym dla nas temacie.

https://docs.google.com/forms/d/1KQAbwnoW2nHXM5025ady_gk5F085pf2S7aLOm6DPaPE/edit

Bożena Tyda

Szkolenie Położna Doradcą

W załączeniu informacja o konkursie: Anioły Rodzić po Ludzku

materiały graficzne dotyczące wydarzenia:https://drive.google.com/drive/folders/1gq-pfRHx-2EBD-twOFq-bK4XWwLvYpOR?usp=sharing

Zalecenia MZ do pobrania

W związku z uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwanego dalej „Pilotażem EDM – etap II”), w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

Usługodawcy, zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 666), są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, od dnia 1 lipca 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowie wspierają świadczeniodawców w procesie transformacji cyfrowej poprzez dofinansowanie i sfinansowania urządzeń informatycznych, oprogramowania, usług związanych z prowadzeniem wymiany EDM oraz szkolenia.

Aktualnie trwa nabór usługodawców do udziału w Pilotażu na stronie CeZ – https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/pilotaz-w-zakresie-wymiany-edm

pismo do Marszałka