Informacja o projekcie

HARMONOGRAM REALIZACJI KURSÓW

l.p. Rodzaj kursu/ adresaci Nazwa kursu Termin rozpoczęcia Orientacyjny termin zakończenia
1.        Kurs specjalistyczny /piel./poł.  

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA

 

1 kwietnia  

Czerwiec br.

 

2.        Kurs specjalistyczny / piel. OPIEKA NAD PACJENTEM W TRAKCIE CHOROBY COVID-19 ORAZ PO JEJ PRZEBYCIU 1 kwietnia Maj br.
3.        Kurs specjalistyczny /piel./poł.  

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE

 

15 kwietnia  

Czerwiec br.

 

4.        Kurs specjalistyczny / piel.  

EDUKATOR W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

 

23 kwietnia  

Czerwiec br.

 

5.        Kurs specjalistyczny / poł.  

MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU

 

6 maja Lipiec br.
6.        Kurs kwalifikacyjny /piel. PIELĘGNIARSTWO  KARDIOLOGICZNE*

 

27 maja  

Wrzesień br.

 

7.        Kurs kwalifikacyjny / piel.  

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE**

 

27 maja  

Listopad br.

 

8.        Kurs kwalifikacyjny / psych.  

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

 

27 maja Grudzień br.
9.        Kurs specjalistyczny / piel./poł.  

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA I JEGO RODZINY

 

3 czerwca  

Sierpień br.

 

10.    Kurs specjalistyczny / piel./poł. WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE  

17 czerwca

 

Sierpień br.

* Uczestnik kursu winien potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu:
1) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
2) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

** Uczestnik kursu winien potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu:

  • kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Warunek ten nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Zapraszenie na szkolenie

Po dwu letniej przerwie od 25 kwietnia 2023 r. rozpoczynamy stacjonarne bezpłatne spotkania edukacyjne, które organizowane są we współpracy z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych w 10 miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Nowy Sącz, Rzeszów, Białystok, Lublin, Wrocław).
Swoją wiedzą podzielą się z nami najlepsi specjaliści. Każdy z nich omówi temat, dzięki czemu uczestnik szkolenia będzie mógł skonsultować swoje wątpliwości, czy trudne przypadki z własnej praktyki w bezpośredniej rozmowie z ekspertami podczas stacjonarnego spotkania edukacyjnego. Uczestnik szkolenia znacząco podniesie swoje kwalifikacje, będzie miał okazje zainspirować się wiedzą i doświadczeniem znakomitych specjalistów.

Małgorzata Czerwonka
Młodszy Kierownik Projektu
+48 22 837 93 48
+48 604 643 856
m.czerwonka@pelargos.com.pl
Pelargos Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 71; 01-651 Warszawa
www.niebieskiepudelko.pl
NIP PL 5251568829

Szczepimy spotkanie z ekspertem. „NOP-fakty i mity. Procedury i interwencje pielęgniarskie” 7 marca 2023 r. godz. 17.00

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie AKADEMIA POŁOŻNEJ sobota 11 marzec g.10.00 – 15.00 LUBLIN hotel MERCURE Al. Racławickie 12.

Rejestracja w aplikacji Pregna EXPERTS do pobrania z prenatalis.online/app lub telefonicznie 887118118.

program szkolenia 11_03_2023

Pismo do praktyk zawodowych załącznik

Komunikat_Ministra_Zdrowia_w_sprawie_zmian_w_wykazie_wyrobów_medycznych_na_zlecenie

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że planowane jest rozpoczęcie kształcenia w ramach specjalizacji, w których przewidzianych jest 25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Podstawą kwalifikacji do udziału w specjalizacji jest złożenie w SMK wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego (test składający się z 60 pytań, minimum zaliczające 36 pkt.).
Obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Nieobecność kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji. Informacja o terminie egzaminów wstępnych zostanie podana w kolejnym komunikacie.

  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek rozpoczęcie zaplanowane na 19.12.2022 roku.
  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek rozpoczęcie zaplanowane na 15.12.2022 roku.
  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek rozpoczęcie zaplanowane na 19.12.2022 roku.
  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego dla położnych rozpoczęcie zaplanowane na 16.12.2022 roku.

Do specjalizacji mogą przystąpić osoby, które:

  • posiadają prawo wykonywania zawodu;
  • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat (potwierdzone zaświadczeniem);
  • zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (w tym przystąpiły do egzaminu wstępnego).

Składanie wniosków i rekrutacja do udziału w specjalizacji prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) dr n. med. Andrzej Tytuła

Komunikat w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty.

SMinolta_C222100409190

W załączeniu przesyłamy ankietę potrzeb szkoleniowych, przygotowaną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym – zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia. 

Ankieta jest skierowana do profesjonalistów systemu ochrony zdrowia, dla których w kolejnych miesiącach będziemy organizować specjalistyczne szkolenia służące rozwojowi kompetencji w zakresie prewencji zachowań samobójczych. 

Zachowania samobójcze to narastający problem zdrowia publicznego. Podejmowanie działań przez nas wszystkich – instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe, służby publiczne oraz wszystkich ludzi dobrej woli – jest koniecznością, zwłaszcza w sytuacji, w której badania pokazują pogorszenie stanu zdrowia psychicznego Polaków, do czego przyczynia się m.in. pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, postępujące zmiany klimatyczne i ryzyko kryzysu gospodarczego, co może przełożyć się na dodatkowy wzrost wskaźników samobójstw.

Link do ankiety online: https://forms.gle/sWBZAbhsbpnmUSQS7

Wypełnienie ankiety trwa krócej niż 10 minut. Termin odsyłania wypełnionej ankiety upływa we środę 19 października 2022 roku. Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: szkolenia.biurozzs@ipin.edu.pl