1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia; Składka członkowska dla pielęgniarek, położnych IPP w 2023 r. wynosi 52,24 zł miesięcznie.

Od dnia 1 września 2023r.  adres nowej siedziby

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

    ul. Parkowa 11; 21- 500 Biała Podlaska

 nr tel. 83 343 60 83; kom. 693 877 799

e-mail: biuro@oipip-bp.pl

 

Informacja o szkoleniach – do pobrania

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego NOSTRUM w Białej Podlaskiej jest wykonawcą cyklu szkoleń dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Na mocy zawartej  umowy w bieżącym roku,  Stowarzyszenie realizować będzie bezpłatne szkolenia  adresowane do pielęgniarek i położnych w zakresie kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego.
Do zaplanowanych szkoleń należą:

Kurs specjalistyczny „KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE” Kurs realizowany będzie w terminie od 7 października do 22 listopada 2023 roku ( są jeszcze wolne miejsca)
oraz
Kurs dokształcający PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH”. Kurs trwa 16 godzin i podzielony jest na dwa dni.

 • Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują bezpłatnie:
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • materiały edukacyjne,
  • catering w czasie zajęć,
  • materiały biurowe,
  • tablet z wgranymi materiałami szkoleniowymi

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach winny zarejestrować się w systemie SMK pod właściwą edycją i datą.
Należy pamiętać, iż piel./poł może wziąć udział w projekcie (kursie) tylko jeden raz.

W związku ze zmianą miejsca OIPiP w Białej Podlaskiej

od 28 sierpnia 2023r. do 22 września 2023r.

prosimy kontaktować się z biurem wyłącznie telefonicznie

pod nr 693 877 799 lub e mail: biuro@oipip-bp.pl

Adres nowej siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

od dnia 1 września 2023r.  –  ul. Parkowa 11; 21- 500 Biała Podlaska

Wolne miejsca na bezpłatne kursy

zapisy tylko do września 2023r.

INFORMACJE O KURSACH kwiecień 2023r. – do pobrania

Szkolenia są bardzo przydatne w codziennej pracy zawodowej.  Zachęcamy do udziału,  zapisy poprzez system SMK. 
Uczestnicy szkoleń w ramach projektu otrzymają podręczniki, materiały biurowe, e-czytnik (tablet), dostęp do wymaganej literatury poprzez e-bibliotekę, oraz catering w trakcie szkolenia.

Harmonogram realizacji kursów:

1. Kurs spec. /piel./poł. KOMUNIKOWANIE

INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE

2. Kurs spec. / piel. EDUKATOR W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA
3. Kurs spec. / poł. MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU
4. Kurs kwalif. /piel. PIELĘGNIARSTWO  KARDIOLOGICZNE*
5. Kurs kwalif. / psych. PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
6. Kurs spec. / piel./poł. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA

I JEGO RODZINY

7. Kurs spec. / piel./poł. WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
8. Kurs spec. / piel. OPIEKA NAD PACJENTEM W TRAKCIE CHOROBY COVID-19 ORAZ PO JEJ PRZEBYCIU
9. Kurs spec. / piel./poł. Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej sesji online
Programu Edukacji Onkologicznej skierowanej szczególnie do pielęgniarek i pielęgniarzy z oddziałów onkologicznych, ale także specjalistów innych dziedzin medycyny. Spotkanie odbędzie się w dniach 1–2 września 2023 roku podczas XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Zaproszenie na webinar Wprowadzenie do szczepień – co powinna wiedzieć położna, który odbędzie się 31 sierpnia 2023godz. 18.00-20.00 w serwisie edukacjapacjenta.pl.

Podczas webinaru prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, epidemiolog i pediatra omówi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa niemowląt, jakimjest Inwazyjna Choroba Meningokokowa (IChM), która może dotknąć każdego, bez względu na wiek. Jednak najczęściej chorują dzieci do 5. roku życia, przy czym szczyt zachorowań przypada w 1. roku życia, natomiastdr hab. n. o zdr. Beata Pięta, Prezes PTPoł przedstawi ABC szczepień ochronnych i wytyczne dla położnych prowadzących zajęcia w szkołach rodzenia.

Webinar jest realizowany w ramach programu edukacyjnego Akademia Położnej w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Położnych. Patronat honorowy nad programem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Partnerami programu są GSK i Nestle.

strona z bezpłatną rejestracją na webinar:

https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/23/gsknestle-31-08-2023#pageMain

Stanowisko OPSZZP_Tajemnica zawodowa

Bezpłatny Webinar: FASD – powszechna ale wciąż mało znana choroba 17 sierpnia 2023 r. godz. 17:00

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe Komitetu Społecznego „Biuro Pomocy Ukrainie” działającego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
Komitet jest działaniem oddolnym pracowników Szpitala i jest on prowadzony w formie wolontariatu. Pracownicy dobrowolnie i z własnych środków zbierają fundusze na zakup pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy oraz wsparcie tamtejszych szpitali np. poprzez finansowanie zakupów produktów medycznych.
Więcej »

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Poniżej prezentujemy wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej:
Więcej »