WYZWANIA XXI WIEKU W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM

I Ogólnopolska Konferencja Ginekologiczna

Szanowni Państwo,

w dniach 7-8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019”. Ponad 450 uczestników – w tym przedstawicieli okręgowych izb pielęgniarek i położnych – miało możliwość spotkania się w gronie kadry zarządzającej, wymienienia się doświadczeniem.

Konferencja dedykowana była przywództwu w pielęgniarstwie, o czym dyskutowano podczas debaty z udziałem ekspertów z obszaru praktyki, nauki – w tym działających na poziomie politycznym, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ideą spotkania było pokazanie zgromadzonym liderom pielęgniarstwa oraz kadrze zarządzającej, jaki wpływ ma przywództwo na jakość opieki oraz budowanie zespołów – kluczowych zasobów, niezbędnych do sprawowania optymalnej i bezpiecznej opieki.Patronat honorowy nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Patronat medialny: Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

  

I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Agenda VI Konferencja Giżycko 2019

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Placówka  Szkoleniowa w Tarnobrzegu informuje, że ogłasza nabór na pełnopłatne szkolenie specjalizacyjne poniżej informacja do pobrania

Specjalizacja piel. rodzinne – Biała Podlaska

Szanowni Delegaci

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 10:00 odbędzie się XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zjazd odbędzie się w Ośrodku MUSTANG w Rakowiskach ul. Wspólna 39.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej propozycji wniosków dotyczących spraw ważnych dla środowiska pielęgniarek i położnych. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zaproszenie i materiały zjazdowe otrzymają Państwo w regulaminowym terminie.

Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. Nieobecność prosimy usprawiedliwić pisemnie i przesłać na adres biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Białej Podlaskiej.

Elżbieta Celmer vel Domańska
Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej

KOMUNIKAT skierowany do Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4.

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której są Państwo członkiem w celu przekazania na piśmie informacji dotyczącej:

– daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa, posiadania karty specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej, złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Powyższe informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).

Osoby, których dotyczy powyższa informacja proszone są o zgłoszenie się do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Elżbieta Celmer vel Domańska
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Białej Podlaskiej

oferta szkoleniowa 2019r.

Szanowni Państwo,
serdecznie prosimy o rozpowszechnienie informacji o organizowanej przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej XXIII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” JPII, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 17-19 stycznia 2019r., życząc jednocześnie wesołych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia!

Z wyrazami szacunku
Artur Kaptacz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Plakat dot. Konferencji
Więcej »

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyłączycie się do ogólnopolskiego badania: „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”. Badanie jest skierowane do personelu pielęgniarskiego i będzie dotyczyło efektów i stopnia implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.

Ankieta jest dostępna pod adresem: www.interankiety.pl/wypelnij/zaklucia_badanie

  Więcej »