https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-do-pracownikow-ochrony-zdrowia?fbclid=IwAR1ltYZb_73bzbj03H3Y-VAoAFU5hVmxvx9vHvFneNp4bwVmK3HBUYKPKpU

LINK do dokumentu – Opinia prawna w przedmiocie oddelegowania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i rosnącą liczbą zakażonych COVID-19, co wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym personelu pielęgniarskiego i położniczego, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej udostępnia możliwość skorzystania z porad psychologa dla koleżanek i kolegów potrzebujących wsparcia w tej trudnej chwili sprawowania swoich czynności zawodowych.

Aby skorzystać z pomocy psychologa wystarczy podać numer prawa wykonywania zawodu.

Kontakt telefoniczny do Psychologa: 793 799 089

Elżbieta Celmer vel Domańska

Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej

Szanowni Państwo,

OIPiP w Białej Podlaskiej od dnia dzisiejszego tj. 18.03.2020 do odwołania uruchamia możliwość skorzystania z pomocy w zakresie zaopatrzenia – dostarczenia zakupów spożywczych, środków higienicznych czy wykupienia recept dla swoich członków: osób starszych, samotnych, czy pozostających w domach ze względu na kwarantannę i/lub zalecenia GIS, MZ i Wojewody Lubelskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 pod numerem telefonu: 83 343 60 83;   693 877 799

Elżbieta Celmer vel Domańska

Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej

Na mocy Uchwały nr 387 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020r.zaplanowany na 27 marca 2020 r. – XXXV Okręgowy Zjazd Delegatów OIPiP w Białej Podlaskiej zostaje odwołany.
O nowym terminie Zjazdu poinformujemy Państwa.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z uzyskaniem interpretacji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w odpłatnych kursach i szkoleniach, refundowanych w części przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej ze składek członkowskich nie będzie wystawiać PIT-8C.

Wobec powyższego pielęgniarki i położne, które otrzymały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej informację PIT-8C za lata 2013-2017, będą mogły samodzielnie składać korektę swoich zeznań za lata poprzednie i starać się o zwrot nadpłaty podatku z przychodu wykazanego w PIT-8C z tytułu dofinansowania szkoleń.

Dokonanie korekty, o której mowa wyżej nie jest obowiązkiem podatnika, a prawem, z którego może skorzystać i obejmuje okres 5 lat (lata 2013-2017)

Załącznik : Interpretacja podatkowa PIT 8C

link – http://www.ckppip.edu.pl/news/386/121/komunikat/d,zam_pub_all.html

Posiadając kontrakt z NFZ CM Promedica s.c. zatrudni – Panie Pielęgniarki z doświadczeniem min. 2-letnim w środowisku domowym lub 3-letnim w warunkach szpitalnych – do pracy w opiece pielęgniarskiej domowej na terenie Miasta Biała Podlaska.

Specjalizacje pielęgniarskie umożliwiające pracę w opiece długoterminowej:
pielęgniarstwo zachowawcze, przewlekle chorych i niepełnoprawnych,
rodzinne, środowiskowe, środowiskowo-rodzinne, pediatryczne,
geriatryczne, opieki paliatywnej.

Zapraszamy do współpracy!
Wszelkie informacje pod nr telefonu 507964845 w godzinach 8.00-16.00

Dziękuję serdecznie i życzę dobrego zdrowia! Alina Szyszka

Zespół Zarządzania Kryzysowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej informuje

Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia przekazał  do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej  środki do dezynfekcji i ochrony osobistej (rękawiczki medyczne) dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie: praktyk zawodowych w POZ, pielęgniarskiej opiece długoterminowej oraz w opiece paliatywnej domowej, w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych oraz podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach. Czekamy jeszcze na maski ochronne.

Zwracamy się do Państwa z prośbą po odbiór płynu do dezynfekcji i rękawiczek ochronnych w biurze okręgowej izby po uprzednim kontakcie telefonicznym:

83 343 60 83693 877 799.

03-zalecenia_dla_pacjenta_z_dodatnim_wynikiem

03-Zalecenia PTEiLChZ_izolowani poza szpitalem_22.03.2020

Od 23 marca br. rozpocznie się sukcesywne przekazywanie przez Ministerstwo Zdrowia środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji. Dystrybucja bezpłatnych środków odbywać się będzie bezpośrednio do 45 Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych za pomocą Poczty Polskiej.

Na stronach internetowych OIPiP będą zamieszczane informacje o dystrybucji środków dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych w POZ, pielęgniarskiej opiece długoterminowej oraz opiece paliatywnej domowej  i  opiece  nad  pacjentem wentylowanym  mechanicznie  w  warunkach domowych.

Treść komunikatu Komunikat KK_GIP_położne POZ_COVID-19