W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej informuję, iż od 1 stycznia 2024 roku pielęgniarki i położne naszej Izby, które w roku 2024 nabyły prawo do emerytury mogą ubiegać się o wypłatę jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w kwocie 500 złotych.
Marzena Tomczak
Przewodnicząca ORPiP
w Białej Podlaskiej
Udostępnij