Wolne miejsca na bezpłatne kursy

 

INFORMACJE O KURSACH kwiecień 2023r. – do pobrania

Szkolenia są bardzo przydatne w codziennej pracy zawodowej.

Zachęcamy do udziału,  zapisy poprzez system SMK. 

Uczestnicy szkoleń w ramach projektu otrzymają podręczniki, materiały biurowe, e-czytnik, dostęp do wymaganej literatury poprzez e-bibliotekę, oraz catering w trakcie szkolenia.

Informujemy, iż w ramach projektu planowana jest realizacja kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.
Kurs odbędzie się przy udziale 32 uczestników.
Osoby zainteresowane kursem proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa do Stowarzyszenia NOSTRUM lub OIPiP w Białej Podlaskiej.

Harmonogram realizacji kursów:

1. Kurs spec. /piel./poł. KOMUNIKOWANIE

INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE

15 kwietnia
2. Kurs spec. / piel. EDUKATOR W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA 23 kwietnia
3. Kurs spec. / poł. MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU 6 maja
4. Kurs kwalif. /piel. PIELĘGNIARSTWO  KARDIOLOGICZNE* 27 maja
5. Kurs kwalif. / piel. PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE** 27 maja
6. Kurs kwalif. / psych. PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE 27 maja
7. Kurs spec. / piel./poł. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA

I JEGO RODZINY

3 czerwca
8. Kurs spec. / piel./poł. WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE 17 czerwca

 

9. Kurs spec. / piel. OPIEKA NAD PACJENTEM W TRAKCIE CHOROBY COVID-19 ORAZ PO JEJ PRZEBYCIU październik

Zaproszenie na webinar Najnowsze wytyczne postępowania terapeutycznego i algorytmy postępowania z raną, odleżynami i owrzodzeniami, który odbędzie się 29 maja 2023, godz. 20.00-21.00 w serwisie edukacjapacjenta.pl.
Podczas webinaru dr n. o zdr. Mariola Rybka, Konsultant krajowa w dziedzinie opieki długoterminowej przedstawi aktualne zalecenia i zasady leczenia ran trudno gojących się o zróżnicowanej etiologii.
Webinar jest realizowany w partnerstwie z Teva w ramach programu edukacyjnego Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa Sudocrem Expert. Patronat honorowy nad programem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
bezpłatną rejestracja na webinar: https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/22/sudocrem-29-05-2023-20-00
Z góry dziękuję!

W przypadku pytań służę pomocą.
Z poważaniem,
Małgorzata Łaniecka | Marketing Manager
iLCS  – Marynarska 14 | Warszawa 02-673

Uchwała nr 18
VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie uchwalenia „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu

Andrzej Tytuła

Przewodniczący Zjazdu

Sebastian Irzykowski

kodeks-etyki-zawodowej

Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd. W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby.

Delegatami z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej są:  Marzena Tomczak, Jolanta Gregor oraz Janina Dziedzic – Płanda.

Krajowy Zjazd:

 1. określa zasady etyki zawodowej;
 2. zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 3. przyjmuje program działania samorządu;
 4. określa regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb;
 5. ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków;
 6. ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika;
 7. wybiera Prezesa i pozostałych członków Naczelnej Rady, Przewodniczącego i pozostałych członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców;
 8. uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby;
 9. uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne;
 10. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby;
 11. określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału;
 12. udziela absolutorium Naczelnej Radzie.

 

Informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej ma profil na facebooku – https://www.facebook.com/oipipbialapodlaska

Zachęcamy do obserwowania!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką do udziału w seminarium pn. „Aktualne problemy medyczne i społeczne – zdrowie prokreacyjne”, które odbędzie się 16 maja 2023 r. (wtorek) w auli 133 R Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w godz. 10:00–13:00.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia.

! Pismo – zaproszenie seminarium

Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej

Bezpłatna rejestracja:

https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/16/panel