Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453 z późn. zm.), obowiązek przekazywania  danych obejmuje wszystkie praktyki zawodowe, które mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ)
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Instrukcja obsługi SSOZ dostępna jest pod linkiem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowiahttps://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochroniezdrowia?modSingleId=88646

Pomoc

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych
można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.
+48 501 369 856,
+48 501 370 599,
+48 507 819 812,
+48 501 369 795.

(w dni robocze w godzinach 8-16), w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się z Wydziałami Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędem Statystycznym w Krakowie, link do kontaktu:

Jakie dane należy przekazać?

Proszę wybrać tylko te sprawozdania, które Państwa dotyczą, zgodnie z opisem w kolumnie „Obowiązek statystyczny”. Sprawozdania MZ-88 i MZ-89 są obligatoryjne dla wszystkich Sprawozdawców.

Nazwa sprawozdania Obowiązek dotyczy Termin składania
MZ-06 – sprawozdanie z
realizacji profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną do 30 września 2024 r. za rok szkolny 2023/2024
MZ-11 – sprawozdanie
o działalności i pracujących
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz praktyki zawodowe fizjoterapeutów udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (umowa z NFZ) 29 marca 2024r.
MZ-88 – sprawozdanie o pracujących
w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa 10 kwietnia 2024r.
MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach
pracujących w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa 10 kwietnia 2024r.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przypomina, że  w  obecnym stanie prawnym, prowadzenie zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, za przedstawionymi poniżej wyjątkami, nie jest dopuszczone.

Kształcenie z wykorzystaniem powyższych metod, zgodnie ze stanowiskiem  Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 grudnia 2023r.,  mogłoby się odbywać wyłącznie dla kształcenia teoretycznego (wykłady), jeśli zostało przewidziane w programie danego szkolenia/ kursu. Aktualnie tylko dwa, z obowiązujących programów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, przewidują  kształcenie  e-learning, w ściśle określonym wymiarze  tj.:

  • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I i Część II;
  • kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek.

Ewentualne zmiany w  przedmiotowym  zakresie będą dopiero procedowane.

W związku z powyższym organizatorzy kształcenia,  proponujący  lub realizujący szkolenia/kursy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, za powyższymi wyjątkami, wprowadzają w błąd pielęgniarki, położne, zainteresowane kształceniem lub w nim uczestniczące, jednocześnie naruszając obowiązujące regulacje prawne, w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Źródło: https://ckppip.edu.pl/kom-on-lin/

Komunikat

Dzień dobry,
polecamy Państwu nasz specjalistyczny projekt edukacyjny ze znanym w środowisku wykładowcą, Panem Piotrem Ciborskim.

program – Pielęgniarki i Położne

formularz zgloszeniowy

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu link do bezpłatnego e-booka pt: Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych.

Link  https://mazowiecka.edu.pl/klinimetria/index.html

Klinimetria-E-bookPobierz

Podręcznik z dostępem bezpłatnym dedykujemy pracownikom medycznym (lekarzom, pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom, ratownikom medycznym) oraz innym osobom uczest­niczącym w realizacji świadczeń zdrowotnych i kosmetologicznych (dietetykom, psychologom, kosmetologom, opiekunom medycznym itd.), nauczycielom i stu­dentom kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauki medyczne i nauki o zdrowiu (lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo me­dyczne, dietetyka, kosmetologia itd.), osobom prowadzącym badania w tej dzie­dzinie, a także samym pacjentom i ich opiekunom nieprofesjonalnym (rodzinom i bliskim). Zebrane narzędzia standaryzowane, skale i kwestionariusze umożliwią obiektyw­ną ocenę stanu pacjenta/ klienta i jego wydolność funkcjonalną w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych i in., monitorowanie ich skuteczności i jakości, ewaluację organizacji pracy, dydaktyki medycznej; monitoring w procesie kształcenia na kierunkach medycznych, w sprawowaniu opieki nieprofesjonalnej w środowisku życia pacjenta, a także w kolejnych badaniach naukowych. Niniejsze opracowanie wpisuje się w Evidence Based Medicine oraz Evidence Based Practice Nursing w obszarze świadczeń zdrowotnych, kosmetologicznych i in. oraz w programy studiów i realizowane procesy kształcenia na kierunkach medycznych.

Podręcznik (e-book) został przygotowany w ramach projektu „Realizacja projektu „Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych”, nr umowy SONP/SP/515048/2021.

                         Mariola Głowacka                                                                                                                                                Maciej Słodki

https://kongreshpv.pl/?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=hpv2024&mibextid=xfxF2i&fbclid=IwAR3iSsp38Xa2ebOblFX-tqblyY9cVqgLQfYAxiMYXAoF_LersxNdYCWsodU

Już dziś o godzinie 18:00 odbędzie się bezpłatny webinar z cyklu Forum Zakażeń INTRO. Spotkanie pod hasłem 
„Pokonać inteligencję bakterii. Sięgając po niemożliwe”
poprowadzi uznana ekspertka w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej,
prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz,
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wiceprezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, a także Konsultant Wojewódzka w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dla województwa dolnośląskiego.
Podczas spotkania prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz
opowie o tym, w jaki sposób możemy wyprzedzić bakterie, czyli jak jeszcze skuteczniej je leczyć oraz zapobiegać ich transmisji. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o leczeniu zakażeń szczepami wielolekoopornymi, antybiotykoterapii, antyseptykach i strategiach postępowania w leczeniu zakażeń.
Na koniec webinaru odbędzie się sesja Q&A, w trakcie której ekspertka odpowie na pytania uczestników.
Serdecznie zapraszamy do rejestracji!