Wolne miejsca na bezpłatne kursy

zapisy tylko do września 2023r.

INFORMACJE O KURSACH kwiecień 2023r. – do pobrania

Szkolenia są bardzo przydatne w codziennej pracy zawodowej.  Zachęcamy do udziału,  zapisy poprzez system SMK. 
Uczestnicy szkoleń w ramach projektu otrzymają podręczniki, materiały biurowe, e-czytnik (tablet), dostęp do wymaganej literatury poprzez e-bibliotekę, oraz catering w trakcie szkolenia.

Harmonogram realizacji kursów:

1. Kurs spec. /piel./poł. KOMUNIKOWANIE

INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE

2. Kurs spec. / piel. EDUKATOR W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA
3. Kurs spec. / poł. MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU
4. Kurs kwalif. /piel. PIELĘGNIARSTWO  KARDIOLOGICZNE*
5. Kurs kwalif. / psych. PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
6. Kurs spec. / piel./poł. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA

I JEGO RODZINY

7. Kurs spec. / piel./poł. WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
8. Kurs spec. / piel. OPIEKA NAD PACJENTEM W TRAKCIE CHOROBY COVID-19 ORAZ PO JEJ PRZEBYCIU
9. Kurs spec. / piel./poł. Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

 

Udostępnij