Informacja o projekcie

HARMONOGRAM REALIZACJI KURSÓW

l.p. Rodzaj kursu/ adresaci Nazwa kursu Termin rozpoczęcia Orientacyjny termin zakończenia
1.        Kurs specjalistyczny /piel./poł.  

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA

 

1 kwietnia  

Czerwiec br.

 

2.        Kurs specjalistyczny / piel. OPIEKA NAD PACJENTEM W TRAKCIE CHOROBY COVID-19 ORAZ PO JEJ PRZEBYCIU 1 kwietnia Maj br.
3.        Kurs specjalistyczny /piel./poł.  

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE

 

15 kwietnia  

Czerwiec br.

 

4.        Kurs specjalistyczny / piel.  

EDUKATOR W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

 

23 kwietnia  

Czerwiec br.

 

5.        Kurs specjalistyczny / poł.  

MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU

 

6 maja Lipiec br.
6.        Kurs kwalifikacyjny /piel. PIELĘGNIARSTWO  KARDIOLOGICZNE*

 

27 maja  

Wrzesień br.

 

7.        Kurs kwalifikacyjny / piel.  

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE**

 

27 maja  

Listopad br.

 

8.        Kurs kwalifikacyjny / psych.  

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

 

27 maja Grudzień br.
9.        Kurs specjalistyczny / piel./poł.  

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA I JEGO RODZINY

 

3 czerwca  

Sierpień br.

 

10.    Kurs specjalistyczny / piel./poł. WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE  

17 czerwca

 

Sierpień br.

* Uczestnik kursu winien potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu:
1) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
2) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

** Uczestnik kursu winien potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu:

  • kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Warunek ten nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).