Ukraina

NFZ wydało komunikat w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób które uciekły z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym po 24 lutego.

Link do komunikatu: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Link do informacji przeznaczonych dla osób z Ukrainy – https://nipip.pl/solidarni-z-ukraina/

Szanowni Państwo

W załączeniu pismo Pani Zofii Małas – Prezes NRPiP.

Pomoc dla Ukrainy