Szanowni Państwo

W załączeniu pismo Pani Zofii Małas – Prezes NRPiP.

Pomoc dla Ukrainy