Kształcenie podyplomowe

Studia podyplomowe EMBA

Opieka psychiatryczna w czasie pandemii COVID-19 Bezpłatna konferencja on-line

Pandemia COVID-19 zmienia naszą rzeczywistość. Proces adaptacji do wyjątkowo trudnej sytuacji jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym dla całego społeczeństwa. Konieczność izolacji społecznej wpływa na zwiększoną zachorowalność na choroby psychiczne lub doprowadza do zaostrzenia choroby już istniejącej. W dobie pandemii zmienione zostały warunki realizacji świadczeń zdrowotnych, nastąpiło znaczne zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjentów przewlekle chorych, a także pacjentów, którzy powinni być poddani szczegółowej diagnostyce, planowym zabiegom.

Więcej »

Szkolenie online „Bezpieczeństwo pielęgniarki i położnej w czasie i po epidemii”
Szkolenie zaplanowane jest na czwartek 18.03.2021r. godz.17.30-18.30
Prowadzący mec.Paweł Strzelec
Link dla uczestników: https://interpolska.clickmeeting.com/bezpieczenstwo-pielegniarki-i-poloznej-w-czasie-i-po-epidemii/register

Szanowni Państwo, przekazujemy informację o naborze na specjalizacje: pielęgniarstwo chirurgiczne oraz pielęgniarstwo opieki paliatywnej organizowane w Białej Podlaskiej przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

komunikat CHIRURGIA Biała Podlaska

komunikat Piel. Opieki Paliatywnej Biała Podlaska

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że zostały jeszcze wolne miejsca w ramach bezpłatnych specjalizacji finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz miejsc finansowanych ze środków OIPiP w Lublinie.

Pobierz – komunikat specjalizacje 2020 DODATKOWE terminy egzaminów

Pobierz treść standardu – Standard_w_pielegniarstwie_nefrologicznym

Zapraszam do udziału w  szkoleniu online!
Po ukończeniu szkolenia prześlemy kurierem certyfikat wraz z upominkiem na wskazany adres.


Pozdrawiam
Małgorzata Czerwonka
Pelargos

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

  • 1/. PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SUWAŁKACH
  • 2/. PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK W BIAŁYMSTOKU
  • 3/. PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK W SUWAŁKACH
  • 4/. PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK W SUWAŁKACH 

Szczegóły w załącznikach

PODLASKIE Anestezjologia

PODLASKIE epidemiologia

PODLASKIE interna

PODLASKIE geriatria

Linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps
https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA
https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0

Informacja o planowanym rozpoczęciu specjalizacji – 25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia  organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego OIPiP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
KOMUNIKAT specjalizacje 2020 do Izb