Kształcenie podyplomowe

Szanowni Państwo, wraz z życzeniami wszystkiego co najlepsze w nowym 2020 roku przesyłam naszą najnowszą publikację z prośbą o wykorzystanie w pracy wychowawczej  i dalsze rozpowszechnianie.
w imieniu zespołu Zakładu Zdrowia i Młodzieży.

mgr Wisława Ostręga   starszy asystent, specjalista

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

tel: 223 277 410; mail: wislawa.ostrega@imid.med.pl

Dzień dobry
W związku z otrzymaniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2019 roku w województwie lubelskim, przesyłam informację o organizacji na terenie Białej Podlaskiej szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

Z poważaniem
Dorota Kokoszka
Wiceprezes Zarządu
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego  Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 8232323, tel. kom. 723112323

Pielegniarstwo rodzinne dla pielęgniarek BiałaPodlaska

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ zaprasza na IV edycję studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej”.

Szczegóły na stronie – http://www.mckp.uj.edu.pl

Szanowni Państwo informujemy, że

Uniwersytet Rzeszowski prowadzi nabór od roku akademickiego 2019/2020 na  – studia I stopnia, licencjackie pomostowe – kierunek Położnictwo (ścieżka B) dla dyplomowanych położnych, posiadających świadectwo dojrzałości i ukończone kształcenie w zawodzie położnej.

Wyżej wymienione studia są dedykowane położnym posiadającym prawo wykonywania zawodu, a czas kształcenia wynosi 1 rok.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny/instytut-poloznictwa-i-ratownictwa-medycznego/jednostki-ogranizacyjne/katedra-poloznictwa/aktualnosci, rekrutacja rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 9 lipca.

Z wyrazami szacunku i poważania

Bernadeta Kołodziej

Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Wydział Medyczny UR   Tel. 17 872 11 95

Pomostowe nabór 19-20

Llink do komunikatu w sprawie wykazu dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pip

Zaproszenie_szkolenie_elearning_Nowe_standardy_organizacyjne_opieki_okołoporodowej_2019

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety przez pielęgniarki, które rozważają chęć podjęcia kształcenia na płatnych studiach uzupełniających (pomostowych), które mogą być zorganizowane w Toruniu.

ANKIETA

Studia uzupełniające (pomostowe) na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, ale posiadających tylko wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.
Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
Studia przeznaczone są dla absolwentów (w nawiasie podano ilość semestrów studiów po odpowiedniej szkole):
poziom A – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 5 letnich liceów medycznych
poziom B – 1,5 roku/3 semestry – dla absolwentów 2 letnich medycznych szkół zawodowych
poziom C – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych
poziom D – 1 rok/2 semestry – dla absolwentów 3 letnich medycznych szkół zawodowych

Zajęcia odbywałyby się w czasie zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać nadal informacji o naszej ofercie, proszę na tego maila odpowiedzieć w temacie NIE

Tomasz Krzysztyniak
Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Toruniu
Tel. 692 468 357
www.oipip.torun.pl

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Placówka  Szkoleniowa w Tarnobrzegu informuje, że ogłasza nabór na pełnopłatne szkolenie specjalizacyjne poniżej informacja do pobrania

Specjalizacja piel. rodzinne – Biała Podlaska

oferta szkoleniowa 2019r.

Komunikat do pobrania

zaproszenie ALR_Lublin