Kształcenie podyplomowe

Szanowni Państwo, przekazujemy informację o naborze na specjalizacje: pielęgniarstwo chirurgiczne oraz pielęgniarstwo opieki paliatywnej organizowane w Białej Podlaskiej przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

komunikat CHIRURGIA Biała Podlaska

komunikat Piel. Opieki Paliatywnej Biała Podlaska

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że zostały jeszcze wolne miejsca w ramach bezpłatnych specjalizacji finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz miejsc finansowanych ze środków OIPiP w Lublinie.

Pobierz – komunikat specjalizacje 2020 DODATKOWE terminy egzaminów

Pobierz treść standardu – Standard_w_pielegniarstwie_nefrologicznym

Zapraszam do udziału w  szkoleniu online!
Po ukończeniu szkolenia prześlemy kurierem certyfikat wraz z upominkiem na wskazany adres.


Pozdrawiam
Małgorzata Czerwonka
Pelargos

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

 • 1/. PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SUWAŁKACH
 • 2/. PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK W BIAŁYMSTOKU
 • 3/. PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK W SUWAŁKACH
 • 4/. PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK W SUWAŁKACH 

Szczegóły w załącznikach

PODLASKIE Anestezjologia

PODLASKIE epidemiologia

PODLASKIE interna

PODLASKIE geriatria

Linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps
https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA
https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0

Informacja o planowanym rozpoczęciu specjalizacji – 25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia  organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego OIPiP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
KOMUNIKAT specjalizacje 2020 do Izb

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w art. 78 ust 6-8 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono następujący zapis: w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:
1)    z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;
2)     w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także  w podmiocie, w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca  w kształceniu jest zatrudniona.
Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia, z wyłączeniem egzaminu państwowego, może odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.
Ponadto z dniem rozpoczęcia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub dokonania zmian dotyczących miejsca realizacji zajęć stażowych Organizator kształcenia zobowiązany jest poinformować Centrum o stosowanych metodach i technikach kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia, o którym mowa  w art. 80 ust. 2 pkt 2. Informacje należy przesyłać na formularzu, którego wzór stanowi  Załącznik
Wzór formularza w sprawie stosowanych metod i technik kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia.
Ww. formularz należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl.
Źródło: CKPPiP

Szanowni Państwo,

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w relacjach on line podczas organizowanych webinarów, zapraszamy do ich obejrzenia w wygodnym dla siebie czasie, oto linki:

 1. Jak skutecznie skrócić czas leczenia rany? – dr n. med. Grzegorz Krasowski https://www.youtube.com/watch?v=Pxh0cgmzg54&t=106s
 2. Jak poradzić sobie ze stopą cukrzycową w czasie pandemii? – dr n. med. Sebastian Borys https://www.facebook.com/100470224950477/videos/217957036173529/
 3. Zasady doboru i praktycznie zastosowanie opatrunków specjalistycznych – Anna Daudzward https://www.youtube.com/watch?v=2SH10_g3efY
 4. Mikrobiologia rany – zobacz, co dzieje się pod powierzchnią! – dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw. https://www.facebook.com/100470224950477/videos/2614328472144629/
 5. Zaopatrywanie ran termicznych u dzieci – dr n. med. Joanna Jutkiewicz-Sypniewska https://www.facebook.com/100470224950477/videos/654233845426925/
 6. Leczenie ran przewlekłych w przebiegu choroby nowotworowej – dr n. med. Grzegorz Krasowski https://www.facebook.com/100470224950477/videos/702640603862838/
 7. Nie taki diabeł straszny, czyli jak skutecznie leczyć rany z POZ – lek. Łukasz Szczepański https://www.facebook.com/100470224950477/videos/735028337304260/

Ponadto, z przyjemnością informujemy o starcie naszej strony internetowej   http://ranywpraktyce.pl Więcej »

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu – zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu

Na stronie CKPPiP znajduje się – Plan nowych terminów Państwowych Egzaminów  Specjalizacyjnych dla sesji wiosennej 2020r.