Kształcenie podyplomowe

Informacja o planowanym rozpoczęciu specjalizacji – 25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia  organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego OIPiP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
KOMUNIKAT specjalizacje 2020 do Izb

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w art. 78 ust 6-8 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzono następujący zapis: w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:
1)    z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;
2)     w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także  w podmiocie, w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca  w kształceniu jest zatrudniona.
Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia, z wyłączeniem egzaminu państwowego, może odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.
Ponadto z dniem rozpoczęcia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub dokonania zmian dotyczących miejsca realizacji zajęć stażowych Organizator kształcenia zobowiązany jest poinformować Centrum o stosowanych metodach i technikach kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia, o którym mowa  w art. 80 ust. 2 pkt 2. Informacje należy przesyłać na formularzu, którego wzór stanowi  Załącznik
Wzór formularza w sprawie stosowanych metod i technik kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia.
Ww. formularz należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl.
Źródło: CKPPiP

Szanowni Państwo,

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w relacjach on line podczas organizowanych webinarów, zapraszamy do ich obejrzenia w wygodnym dla siebie czasie, oto linki:

 1. Jak skutecznie skrócić czas leczenia rany? – dr n. med. Grzegorz Krasowski https://www.youtube.com/watch?v=Pxh0cgmzg54&t=106s
 2. Jak poradzić sobie ze stopą cukrzycową w czasie pandemii? – dr n. med. Sebastian Borys https://www.facebook.com/100470224950477/videos/217957036173529/
 3. Zasady doboru i praktycznie zastosowanie opatrunków specjalistycznych – Anna Daudzward https://www.youtube.com/watch?v=2SH10_g3efY
 4. Mikrobiologia rany – zobacz, co dzieje się pod powierzchnią! – dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw. https://www.facebook.com/100470224950477/videos/2614328472144629/
 5. Zaopatrywanie ran termicznych u dzieci – dr n. med. Joanna Jutkiewicz-Sypniewska https://www.facebook.com/100470224950477/videos/654233845426925/
 6. Leczenie ran przewlekłych w przebiegu choroby nowotworowej – dr n. med. Grzegorz Krasowski https://www.facebook.com/100470224950477/videos/702640603862838/
 7. Nie taki diabeł straszny, czyli jak skutecznie leczyć rany z POZ – lek. Łukasz Szczepański https://www.facebook.com/100470224950477/videos/735028337304260/

Ponadto, z przyjemnością informujemy o starcie naszej strony internetowej   http://ranywpraktyce.pl Więcej »

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu – zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu

Na stronie CKPPiP znajduje się – Plan nowych terminów Państwowych Egzaminów  Specjalizacyjnych dla sesji wiosennej 2020r. 

 

 

Dzień dobry,

chciałabym zainteresować Państwa naszą aplikacją edukacyjną Ask Med Now oraz trwającym tam konkursem dla położnych. Do wygrania jest 30 książek o tematyce położniczej.

Więcej informacji pod tym linkiem https://www.facebook.com/AskMedNow/photos/a.566626944166212/694425934719645/?type=3&theater

Pozdrawiam,

Anna Pachura

Office Assistant

E: anna.pachura@neo-vinci.pl

Address: ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa

Web: www.neovinci.pl

FB: https://www.facebook.com/Neo-Vinci-Sp-z-oo-121665845185111/

Planuje się, że w 2020 roku minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych.

Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2020 roku wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

POBIERZ WYKAZ DZIEDZIN

Źródło: Ministerstwo Zdrowia


Jak poradzić sobie ze stopą cukrzycową w czasie pandemii?”

Spotkanie poprowadzi ekspert – dr n. med. Sebastian Borys – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii.

Kiedy? 16 kwietnia 2020 r., godz. 18:00

Gdzie? Facebook Live lub platforma Clickmeeting (do wyboru, szczegóły poniżej)

O wykładowcy:

Dr Sebastian Borys jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Jest związany z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Sebastian Borys jest autorem i współautorem oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Jest wykładowcą i uczestnikem zjazdów, kursów i konferencji w Polsce i za granicą poświęconych stopie cukrzycowej. Dr Borys jest zaangażowany w popularyzowanie wiedzy na temat stopy cukrzycowej. Współtworzył „Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej” w Polsce na lata 2016-2018. Dr Sebastian Borys jest członkiem sekcji stopy cukrzycowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (DFSG;EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

Kwestie techniczne:

Podczas webinaru będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu.
Zachęcamy także do przesyłania pytań przed spotkaniem – na adres um@pl.urgo.com.

ISTNIEJĄ DWIE ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI DOŁĄCZENIA DO WEBINARU:

 1. FACEBOOK LIVE: TRANSMISJA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA NA STRONIE URGO MEDICAL POLAND W MOMENCIE JEJ ROZPOCZĘCIA.
  DODATKOWO, LINK DO TRANSMISJI ZOSTANIE UMIESZCZONY NA STRONIE WYDARZENIA (https://www.facebook.com/events/533682664000124), RÓWNIEŻ W MOMENCIE JEGO ROZPOCZĘCIA.
 2. CLICKMEETING: DRUGĄ MOŻLIWOŚCIĄ DOŁĄCZENIA DO WEBINARU JEST DOSTĘP POPRZEZ ZEWNĘTRZNĄ PLATFORMĘ. WYMAGANA JEST WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA NA STRONIE: https://urgo.clickmeeting.com/423871555/register PO REJESTRACJI OTRZYMACIE PAŃSTWO LINK Z DOSTĘPEM DO TRANSMISJI.

W przypadku wyboru przez Państwa zewnętrznej platformy streamingowej, Państwa dane osobowe wymagane przy dostępie do witryny, będą przetwarzane przez Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o., w celu realizacji udostępnienia transmisji i do czasu jej zakończenia. Polityka prywatności Laboratoria Polfa Łódź sp. z o. o. jest dostępna pod adresem: https://www.urgopolfalodz.pl/polityka-prywatnosci/

Szanowni Państwo, wraz z życzeniami wszystkiego co najlepsze w nowym 2020 roku przesyłam naszą najnowszą publikację z prośbą o wykorzystanie w pracy wychowawczej  i dalsze rozpowszechnianie.
w imieniu zespołu Zakładu Zdrowia i Młodzieży.

mgr Wisława Ostręga   starszy asystent, specjalista

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

tel: 223 277 410; mail: wislawa.ostrega@imid.med.pl

Dzień dobry
W związku z otrzymaniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2019 roku w województwie lubelskim, przesyłam informację o organizacji na terenie Białej Podlaskiej szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

Z poważaniem
Dorota Kokoszka
Wiceprezes Zarządu
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego  Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 8232323, tel. kom. 723112323

Pielegniarstwo rodzinne dla pielęgniarek BiałaPodlaska

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ zaprasza na IV edycję studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej”.

Szczegóły na stronie – http://www.mckp.uj.edu.pl