Światowa Organizacja Zdrowia WHO, podjęła decyzję o ogłoszeniu 2020 Rokiem Pielęgniarki i Położnej w dowód uznania  wkładu jaki codziennie pielęgniarki i położne wnoszą do  funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, ale także w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z niedoborem kadry na całym świecie.  WHO wspólnie z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN,  wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania w roku 2020 przełomowych decyzji, które zagwarantują społeczeństwom powszechną dostępność do bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Przesłanką do ustanowienia właśnie 2020 rokiem pielęgniarek,  jest 200 lecie urodzin Florence Nightingale, prekursorski  współczesnego pielęgniarstwa, ale także kobiety, która w końcu XIX wieku  wypracowała podstawy  organizacji nowoczesnego szpitalnictwa.

 

Udostępnij