„A choć ich życia płomień zgasł, to myśli o nich są przecież w nas”
                                                                                             M. Czerkawska

Przewodniczący Delegatury Lubelskiej Izby Lekarskiej
Dr Jan F. Hałabuda
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy i Pielęgniarek
Ks. Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła Henryk Jakubowicz

Mają zaszczyt zaprosić Państwa dnia 21 listopada 2020r.        
o godz.18.00 do Kościoła Świętego Michała Archanioła                        w Białej Podlaskiej przy ul.Pokoju 14  na Mszę Świętą
połączoną z wypominkami za Dusze Świętej Pamięci Księży Kapelanów, Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych i zmarłych Pracowników Służby Zdrowia i Izby Lekarskiej.

Z racji epidemii zapraszamy również do modlitwy w łączności duchowej.
                                                      Z A P R A S Z A M Y