Trasa protestu: pl. Krasińskich – Ministerstwo ZdrowiaKancelaria Prezydenta RPSejm Rzeczypospolitej PolskiejKancelaria Premiera

 

2021-09-11_Strajk

Zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!
Domagamy się:

  • znacznie szybszego niż planowany wzrostu nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
  • zwiększenia wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
  • zwiększenia liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawy dostępności pacjenta do świadczeń
  • podwyższenia jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, położnicza ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  • zwiększenia liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej
Udostępnij