Trwa protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych.

Musimy wspomóc Koleżanki i Kolegów w walce o nasze lepsze jutro.
Pomóżmy protestującym w organizacji dalszych działań.

W dniu 28 października dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa lubelskiego.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem do Białego Miasteczka.
Chęć udziału na Dyżur w Białym Miasteczku proszę zgłaszać do Sekretariatu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej: nr telefonu 83 343 60 83; 693 877 799  lub e mail: biuro@oipip-bp.pl, do dnia 25 października 2021 r.
Serdecznie zapraszamy.

Udostępnij