Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Riada Haidara 

lekarza, działacza społecznego, polityka, samorządowca

wyrazy żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim

składa 

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Udostępnij