XX ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII  Kraków 22-23.10.2021 r.

Program Kongresu przewiduje 26 wykładów zawierających najnowsze i praktyczne informacje z zakresu diagnostyki i leczenia osteoporozy, w tym leków anabolicznych i wiele innych.

Rejestracja

https://iamp.clickmeeting.com/viii-srodkowo-europejski-kongres-osteoporozy-i-osteoartrozy-i-20-zjazd-ptoa/register