W czasie próby, gdy wzajemna pomoc i  solidarność mają ogromne znaczenie, adwokaci z poszczególnych izb adwokackich zgłosili się do udzielania pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia w sprawach związanych z obecną sytuacją.

Do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, działając w porozumieniu z Panem Mecenasem Januszem Steciem – Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, zgłosili się BIALSCY ADWOKACI zgłaszając akces włączenia się w tę akcję, deklarując pro bono udzielanie porad pielęgniarkom i położnym.

Porady będą udzielane telefonicznie lub drogą mailową.

Udostępnij