Warszawa dnia 1 marca  2022r.
Szanowni Państwo
Położne, Położni
W imieniu NRPiP zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w wypełnieniu anonimowej ankiety, opracowanej na potrzeby projektu badawczego IMAGINE EURO.
Ankieta jest opracowana na standardach WHO, skierowana do szerszego grona praktyków: lekarzy ginekologów, neonatologów położnych. Wypełnienie ankiety będzie ważnym głosem naszego środowiska w międzynarodowej dyskusji w sprawie opieki nad matką i dzieckiem w okresie pandemii.
Ponadto wyniki ankiety zostaną wykorzystane do poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych w okresie COVID-19.
Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.
Link do ankiety:
https://redcap.burlo.trieste.it/surveys/?s=LDKKMKNDJJ

Udostępnij