Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, znajdującej się na platformie Google pod adresem https://forms.gle/1etj7UtzEHacR9AL7
Ankieta ta jest częścią projektu badawczego pt. „Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”, zainicjowanego przez Zespół Naukowy z Zakładu Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gorąco zachęcam do udziału w badaniu, ponieważ zależy nam na zebraniu reprezentatywnych opinii oraz oddaniu rzeczywistych problemów i wyzwań, z którymi na co dzień mierzy się środowisko pielęgniarskie, aktywnie pracujące podczas trwającej pandemii.
Z wyrazami szacunku
dr n. o zdr. Joanna Burzyńska

Udostępnij