Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 7 lipca 2023 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego formularza ankietowego dot. badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniach 5 czerwca, 14 czerwca oraz 20 czerwca br. na swoje skrzynki e-mail podane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego, uprzejmie prosimy o jego wypełnienie.
W związku z powyższym prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej i wypełnienie ankiety.
Z góry dziękujemy za przesłanie wypełnionych formularzy ankietowych.
Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.

Pozdrawiamy
Zespół Centrum e-Zdrowia

KOMUNIKAT – ANKIETA

Udostępnij