Informacja o szkoleniach – do pobrania

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego NOSTRUM w Białej Podlaskiej jest wykonawcą cyklu szkoleń dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Na mocy zawartej  umowy w bieżącym roku,  Stowarzyszenie realizować będzie bezpłatne szkolenia  adresowane do pielęgniarek i położnych w zakresie kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego.
Do zaplanowanych szkoleń należą:

Kurs specjalistyczny „KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE” Kurs realizowany będzie w terminie od 7 października do 22 listopada 2023 roku ( są jeszcze wolne miejsca)
oraz
Kurs dokształcający PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH”. Kurs trwa 16 godzin i podzielony jest na dwa dni.

 • Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują bezpłatnie:
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • materiały edukacyjne,
  • catering w czasie zajęć,
  • materiały biurowe,
  • tablet z wgranymi materiałami szkoleniowymi

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach winny zarejestrować się w systemie SMK pod właściwą edycją i datą.
Należy pamiętać, iż piel./poł może wziąć udział w projekcie (kursie) tylko jeden raz.

Udostępnij