Uwaga
To ostatni moment żeby zgłosić się do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.”
Termin realizacji: 17.06.2023r. – 31.07.2023r.
Miejsce realizacji: Biała Podlaska
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:
– Czytnik e-booków (tablet)
– Materiały szkoleniowe + dostęp do cyfrowej biblioteki
– Catering
Wnioski na szkolenie należy składać przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/ (edycje oznaczone „Projekt”).

  • Kontakt w sprawie realizacji kursu: tel. Anna Kaliszuk 792 726 926, Dorota Kuczborska 789 307 210, Iwona Denicka 697 540 831

Projekt nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udostępnij