Lublin, dnia 26.09.2018r,

Szanowna Pani

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

wg rozdzielnika 

 Serdecznie zapraszam na spotkanie w dniu 2 października 2018r. o godz. 14:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3a dotyczące omówienia zagadnień związanych z realizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.   W spotkaniu adresowanym do pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej uczestniczyć będzie   Dyrektor Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz  Konsultant Wojewódzki  w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  

              Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji  wśród pielęgniarek / położnych podstawowej opieki zdrowotnej. Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych    w Lublinie  pod numerem telefonu  81 536 67 67.  Ilość miejsc ograniczona.

       Przewodniczący ORPiP w Lublinie

                  (-) Andrzej Tytuła

Udostępnij