Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych mgr Małgorzata Sitarz – woj. Lubelskie we współpracy z Komisją ds. Opieki Długoterminowej działającą przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Chełmie oraz dr n. med. Elżbiety Stasiak wykładowcą Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej UM w Lublinie zaprasza na konferencję:

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NA LUBELSZCZYŹNIE DLA PIELĘGNIAREK

w dniu 12 września 2017r.

Pobierz pliki

KW-prawidlowe zaproszenie

KW- karta zgloszenia konferencja Chełm1