11 WRZEŚNIA 2021 r. O GODZINIE 12:00 W WARSZAWIE

ODBĘDZIE SIĘ WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Zachęcamy do wyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!

Zapraszamy Pielęgniarki i Położne, które chcą wziąć udział w proteście do zgłoszenia swojego udziału do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej,

do dnia 8 września 2021 r. telefonicznie 83 343 60 83, 693 877 799 lub na adres e mail: biuro@oipip-bp.pl.

W zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko, miejsce pracy i nr telefonu.

Udostępnij