Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
uprzejmie informuję, że wspólnie z Komisją ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego
działającą przy ORPiP w Lublinie organizujemy bezpłatną konferencję dla
pielęgniarek i położnych operacyjnych pod wiodącym tytułem „Pielęgniarka i
położna operacyjna w różnych specjalnościach”.

W załączeniu przesyłam komunikat o konferencji wraz z jej programem.

Komunikat o konferencji dla pielegniarek operacyjnych 15 lutego 2018

Z poważaniem
Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie

Udostępnij