Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453 z późn. zm.), obowiązek przekazywania  danych obejmuje wszystkie praktyki zawodowe, które mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ)
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Instrukcja obsługi SSOZ dostępna jest pod linkiem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowiahttps://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochroniezdrowia?modSingleId=88646

Pomoc

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych
można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.
+48 501 369 856,
+48 501 370 599,
+48 507 819 812,
+48 501 369 795.

(w dni robocze w godzinach 8-16), w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się z Wydziałami Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędem Statystycznym w Krakowie, link do kontaktu:

Jakie dane należy przekazać?

Proszę wybrać tylko te sprawozdania, które Państwa dotyczą, zgodnie z opisem w kolumnie „Obowiązek statystyczny”. Sprawozdania MZ-88 i MZ-89 są obligatoryjne dla wszystkich Sprawozdawców.

Nazwa sprawozdania Obowiązek dotyczy Termin składania
MZ-06 – sprawozdanie z
realizacji profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną do 30 września 2024 r. za rok szkolny 2023/2024
MZ-11 – sprawozdanie
o działalności i pracujących
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz praktyki zawodowe fizjoterapeutów udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (umowa z NFZ)   29 marca 2024r.
MZ-88 – sprawozdanie o pracujących
w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa  10 kwietnia 2024r.
MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach
pracujących w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa  10 kwietnia 2024r.

 

Udostępnij