Szanowni Delegaci

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 11:00 odbędzie się XXXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zjazd odbędzie się w Hotelu Dukat w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 129.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej propozycji wniosków dotyczących spraw ważnych dla środowiska pielęgniarek i położnych. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zaproszenie i materiały zjazdowe otrzymają Państwo w regulaminowym terminie.

Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. Nieobecność prosimy usprawiedliwić pisemnie i przesłać na adres biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Białej Podlaskiej.

Elżbieta Celmer vel Domańska

Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej